Wisting-utsettelse er ingenting å juble for

Miljøbevegelse jublet høyt for utsettelsen til Equinor på investeringsbeslutningen om Wisting. Vi mener at dette slett ikke er noe å juble for, verken for klima, miljø eller unge i nord, skriver Industri Energi Ung og Arctic Energy Partners i dette debattinnlegget.

Utsettelsen av Wisting er ingenting å juble for skriver Industri Energi Ung og Arctic Energy Partners.
Utsettelsen av Wisting er ingenting å juble for skriver Industri Energi Ung og Arctic Energy Partners.

Debattinnlegg av Mikael Schevik, leder Industri Energi Ung, Markus Gauslå, vara ungdomsutvalget Industri Energi Ung Hammerfest LNG, og Kristiane M. Krystad, prosjektleder Ung i Nord og kommunikasjonsleder Arctic Energy Partners

Debattinnlegget ble først publisert i Klassekampen.

Vi kan ikke få understreket nok hvor viktig Wisting er for framtida i Nord-Norge. Utsettelsen er et tilbakesteg for utviklingen av industrien i nord. Utbyggingsfasen var ventet å gi 12 000 arbeidsplasser direkte, og i drift ville feltet gitt et betydelig antall attraktive arbeidsplasser. Dette er svært tiltrengte arbeidsplasser som kan bidra til å sikre at flere ønsker å bosette seg i Nord-Norge.

Utsettelsen er kritisk for petroleumsrettet leverandørindustri i Finnmark som er avhengig av å få oppdrag fra aktivitet i Barentshavet. I høst har vi sett at lærlingebedriften Oss-nor i Hammerfest måtte sende ut varsel om permittering på grunn av lav aktivitet. Dette er en bedrift som ble kåret til årets lærebedrift i Finnmark i 2019. For å sikre nok lærlingplasser må vi også sikre jobb til bedriftene. Petroleumsnæringen er i utvikling, og da er det skremmende hvis vi mister bedrifter med viktig kompetanse som kan sikre oss fagarbeiderne vi trenger i fremtiden.

Kompetanseflukt er også et tilbakevendende tema innen høyere utdanning. Siden oljeprisfallet i 2014 har vi sett at færre søker seg inn på utdanninger knyttet til olje og gass. Dette er en skummel tendens når vi skal videreutvikle disse næringene i årene framover. Mange som jobber i næringen i dag kommer om få år til å gå av med pensjon, og da trenger vi nye, unge hoder inn. For unge som arbeider i industrien og studenter som drømmer om å jobbe offshore, vil Wisting gi forutsigbarhet for framtidsutsiktene.

Miljøbevegelsen har lenge sagt at oljealderen er forbi, men på dette feltet varier prognosene ut fra teknologisk utvikling, og hvor flinke land er til å iverksette klima - og miljøtiltak. I dag er omtrent 80 % energien verden bruker basert på fossilkarboner. For at vi skal nå det punktet hvor energimiksen i verden er 100 prosent fornybar, vil behovet for fossilkarboner fortsatt være der. Norge som olje- og gassnasjon setter strengere og strengere miljøkrav til olje- og gassnæringen, og bør derfor være den foretrukne leverandøren av fossil energi frem til verden ikke lenger trenger dette. 

Det er også viktig å huske at olje brukes ikke kun til energiproduksjon. 19 % brukes til petrokjemisk industri, som plastprodukter, tekstiler, maling, medisin, sminke og lignende. Dette er en industri som er vanskelig å erstatte med andre innsatsfaktorer.

Med andre ord  er det svært usannsynlig at selv med strengere klima - og miljøtiltak vil vi se en verden uten olje og gass i 2058. Dette er året Wisting skal produsere til.

Da er spørsmålet om Norge, som kun produserer 2 % av verdens etterspørsel, og samtidig produserer noe av verdens reneste olje og gass skal ta støyten? Norske industriarbeidere er tross alt klimaløsere.  De som jobber innen olje og gass i dag er de samme som loser oss igjennom det grønne skiftet. 

Vi ser fram til jubel når ny investeringsbeslutning for Wisting leveres! For å si ja til Wisting er å si ja til fortsatt aktivitet og oppdrag for industrien, som igjen betyr trygge arbeidsplasser og fremtidsutsikter i Nord-Norge.

 

Mikael Schevik, leder Industri Energi Ung
Mikael Schevik, leder Industri Energi Ung
Markus Gauslå, ungdomsutvalget Industri Energi Ung, Hammerfest LNG
Markus Gauslå, ungdomsutvalget Industri Energi Ung, Hammerfest LNG
Marthe Nyvoll
Kristiane M. Krystad, prosjektleder Ung i Nord Arctic Energy Partners
Kristiane M. Krystad, prosjektleder Ung i Nord Arctic Energy Partners

Les mer om Wisting-utbyggingen