Samlet 170 unge fra energibransjen

Young Energy Conference samlet 170 engasjerte unge fra hele landet til Norsk Petroleumsforenings årlige ungkonferanse.

Hovedkontoret til Equinor ligger på Fornebu.
Hovedkontoret til Equinor på Fornebu hvor konferansen ble avholdt.

Young Energy Conference er en årlig møteplass for unge under 35 år. Konferansen arrangeres av Norsk Petroleumsforenings ungnettverk NPFU og er avholdes vekselsvis i Oslo og Stavanger. Årets utgave ble arrangert 24. november på Equinors hovedkontor på Fornebu utenfor Oslo.  

Startet med tidligere oljedirektør

Tidligere oljedirektør Ingrid Sølvberg åpnet konferansen med et tilbakeblikk på norsk energihistorie, dagens situasjon, og hvordan vi kan ta med oss dette for et forutsigbart fremtidsscenario. Hun nevnte Hammerfest som eksempel på at vi kan være først på ting. Hammerfest var som kjent i front i Europa med vannkraft og strømproduksjon allerede i 1891.

Tidligere direktør for Oljedirektoratet Ingrid Sølvberg åpnet konferansen. Hun er for tiden mellom jobber, og begynner snart i Vår Energi. Her med kollega Sindre Wold som innledet om Balder X, Shara M. Ali, og Alexandra Makrygiannis (OMV). Ali og Makrygiannis sitter i programkomiteen til konferansen.
Tidligere direktør for Oljedirektoratet Ingrid Sølvberg åpnet konferansen. Her med kollega Sindre Wold, Shara M. Ali, og Alexandra Makrygiannis (OMV). Ali og Makrygiannis sitter i programkomiteen til konferansen.

Sølvberg snakket også om de nye næringene innen havvind, karbonfangst og lagring, hydrogen og ammoniakk, og havbunnsmineraler. Sameksistens mellom de forskjellige næringene er nøkkelen for å lykkes! Sølvberg var for øyeblikket mellom jobber, og starter i ny jobb i Vår Energi som direktør for teknologi, boring og undervannsaktivitet 21. desember. Fra Vår Energi var også Sindre Wold på scenen og fortalte om Balder X-prosjektet.  

Fra Harald Hårdråde til Tryge Lie

Geolog i Aker BP Mathias Dahl Venberget tok publikum med på en geologisk reise i norsk historie sammen med Harald Hårdråde. Han trakk fram nordmenns utforskerånd fra vikingkongen, til polfarerne, til norske framtidsrettede politikere, som Trygve Lie, som viktig for Norges suksess. Takket være fremtidsrettede politikere som oppfordret til leteaktivitet på den norske kontinentalsokkelen har vi bygd opp en verdensledende petroleumsindustri.

Lars Eirik Nicolaisen fra Rystad Energy holdt et engasjerende innlegg om "Energy in the moment". Han snakket blant annet om "the energy trilemma".
Lars Eirik Nicolaisen fra Rystad Energy holdt et engasjerende innlegg om "Energy in the moment". 

 

Utvandret Tromsøværing og senior partner i Rystad Energy Lars Eirik Nicolaisen hadde en engasjerende innledning om dagens energisituasjon og hvordan den påvirker markedet. Denne vinteren vil gå ok, men de kommende vinterne vil bli langt mer utfordrende. Petroleumssektoren må levere nå for å møte energikrisen.

Stay in the energy-business - make a change for the future 

Linjen for norsk petroleumssektor med letevirksomhet, utvikling og investering ligger fast kunne statssekretær i Olje- og energidepartementet Amund Vik (AP) fastslå i paneldebatten om petroleumsindustrien er en forutsetning for grønn omstilling.

- Geologens liv avhenger av oljegrafen, sa Sissel Lindsø, ExploCrowd.

Lindsø er geolog og synes det var svært interessant å følge med på de asiatiske, spesielt kinesiske, selskapenes letevirksomhet. Hun mente at Norge utvinner olje og gass mest ansvarlig, og derfor bør fortsette med letevirksomhet.  

- Hvis vi slutter med olje og gass i dag vil folk lide, sa Lindsø. 

Marius Aron Nilsen (Energi- og miljøkomiteen) og Amund Vik (statssekretær Olje- og energidepartementet) deltok i paneldebatt om hvordan olje- og gassaktivitet passer inn i det grønne skiftet. Her med kommunikasjonsleder Arctic Energy Partners Kristiane M. Krystad.
Marius Aron Nilsen (Energi- og miljøkomiteen) og Amund Vik (statssekretær Olje- og energidepartementet) deltok i paneldebatt om hvordan olje- og gassaktivitet passer inn i det grønne skiftet. Her med Kristiane M. Krystad fra Arctic Energy Partners.

Noen vil kanskje huske Emil Yde Aasen fra prosjektet Den nye oljen som Offshore Norge (den gang Norsk olje og gass) hadde for noen år tilbake. Aasen jobber i dag for Aker Carbon Capture. Han trakk paralleller fra suksessfaktorene i petroleumsnæringen inn i den grønne omstillingen.  

- Vi trenger folkene, prosjekter, forutsigbarhet og kapital, sa han. 

Marius Aron Nilsen fra Stortingets energi- og mijøkomité (FrP) støttet seg til at petroleumsnæringen er en del av løsningen, snarere enn problemet. De største produsentene i verden i dag er diktaturer, og han mente derfor at Norge må være sist med å stenge produksjonen. FrP er bekymret for lite letevirksomhet, og Nilsen fortalte at de jobber for økte investeringer i utviklingen av Barentshavet, der det meste av uberørte ressurser ligger.  

Vinden er på vei å snu

Flere i panelet trakk fram at vinden mot petroleumsbransjen med uttrykk som “dirty jobs” er på vei å snu, og dette var også tema som Nick Ashton fra Equinor snakket om. Ashton har 25 år bak seg i bransjen, og han fortalte om hvordan han opprinnelige lagde denne motivasjonspresentasjonen for sin egen del. Hans budskap var at alle gode ting starter med energi, og at vi når vi snakker om klima snakker vi også om energi. Vi kan ikke snakke om den ene og ikke nevne den andre.

Den faglige delen ble avsluttet med innlegg om kjernekraft fra NTNU, Thommessen om havvind, og kommunikasjon i energisektoren av Tommy Hansen fra Offshore Norge. Som møteplass for unge i energibransjen var det lagt opp til nettverksbygging ved siden av den faglige delen. Alle deltakerne hadde tilgang til en egen app med deltakerliste hvor man også kunne legge inn egen kontaktinfo med bilde. Middag og mingling foregikk et steinkast fra Equinor-bygget hos Aker Solutions.  

Fra ord til handling

Guillermo G. Molina, VIPO, Shara M. Ali, Vår Energi, og Kristiane M. Krystad, i Equinor sitt HQ på Fornebu. Molina har nylig flyttet etter 2 år i Hammerfest, mens Ali er på vei nordover for å jobbe med Goliat. Hammerfest LNG kan skimtes i bakgrunnen.
Guillermo G. Molina, VIPO, Shara M. Ali, Vår Energi, og Kristiane M. Krystad, i Equinors HQ på Fornebu. Molina har nylig flyttet etter 2 år i Hammerfest, mens Ali er på vei nordover for å jobbe med Goliat. Hammerfest LNG kan skimtes i bakgrunnen.

Fra Arctic Energy Partners deltok kommunikasjonsleder Kristiane M. Krystad. Hun synes det var veldig nyttig å ta turen til Oslo for å treffe unge fra hele bransjen.

- Folk var veldig interessert i å høre hva som skjer i nord, og synes det var fint å treffe en kollega fra nord, sa Krystad. Vi må få til mer av dette, også i nord. Her kommer Ung i Nord-satsningen til Arctic Energy Partners inn. Å støtte denne typen møteplasser er å gå fra ord til handling når vi snakker om å satse på de unge i bransjen.

Norsk Petroleumsforening (NPF) 

  • Medlemsorganisasjon for folk med interesse for norsk petroleumsvirksomhet. 
  • Etablert i 1972.
  • 11 lokalforeninger, inkludert Harstad og Barents. 
  • Over 300 aktive tillitsvalgte.
  • Rundt 2.000 medlemmer.
  • Står som arrangør av ca. 20 konferanser årlig og ca 100 arrangementer i regi av lokalavdelingene. 
  • NPF var med på å initiere og etablere Offshore Northern Seas (ONS). 
  • Sponsor: Aker BP 
  • NPFU er en møteplass for studenter og yngre ansatte i bransjen. Nettverket drives av unge, for unge, og aktivitetene omfatter alt fra foredrag og bedriftspresentasjoner til quiz-kvelder. 

Guillermo G. Molina, VIPO, Shara M. Ali, Vår Energi, og Kristiane M. Krystad, i Equinor sitt HQ på Fornebu. Molina har nylig flyttet etter 2 år i Hammerfest, mens Ali er på vei nordover for å jobbe med Goliat. Hammerfest LNG kan skimtes i bakgrunnen.
Guillermo G. Molina, VIPO, Shara M. Ali, Vår Energi, og Kristiane M. Krystad, i Equinor sitt HQ på
Marius Aron Nilsen (Energi- og miljøkomiteen) og Amund Vik (statssekretær Olje- og energidepartementet) deltok i paneldebatt om hvordan olje- og gassaktivitet passer inn i det grønne skiftet. Her med Kristiane M. Krystad fra Arctic Energy Partners.
Marius Aron Nilsen (Energi- og miljøkomiteen) og Amund Vik (statssekretær Olje- og energidepartementet) deltok i paneldebatt om hvordan olje- og gassaktivitet passer inn i det grønne skiftet. Her m
Lars Eirik Nicolaisen fra Rystad Energy holdt et engasjerende innlegg om "Energy in the moment". 
Lars Eirik Nicolaisen fra Rystad Energy holdt et engasjerende innlegg om "Energy in the moment". 
Tidligere direktør for Oljedirektoratet Ingrid Sølvberg åpnet konferansen. Hun er for tiden mellom jobber, og begynner snart i Vår Energi. Her med kollega Sindre Wold som innledet om Balder X, Shara M. Ali, og Alexandra Makrygiannis (OMV). Ali og Makrygiannis sitter i programkomiteen til konferansen.
Tidligere direktør for Oljedirektoratet Ingrid Sølvberg åpnet konferansen. Hun er for tiden mellom jobber, og begynner snart i Vår Energi. Her med kollega Sindre Wold som innledet om Balder X, Sha
Hovedkontoret til Equinor på Fornebu hvor konferansen ble avholdt.
Hovedkontoret til Equinor på Fornebu hvor konferansen ble avholdt.