Vil ha industriell 3D-printer til Finnmark

Det startet med snakk om at Equinor planla 25% digitalt varelager til Johan Castberg. På workshop med nettverket 3D-print GO kunne Pro Barents avsløre at målet er å få bestilt en metallprinter allerede før jul.

Fra venstre: Knut Harald Nygård, Equinor, Nina K. Jonassen, Arctic Energy Partners, Jeanette Moland, Pro Barents, Tore Knudsen og Espen Matre, begge fra Equinor.
Fra venstre: Knut Harald Nygård, Equinor, Nina K. Jonassen, Arctic Energy Partners, Jeanette Moland, Pro Barents, Tore Knudsen og Espen Matre, begge fra Equinor.

Nettverket 3D-print GO ledes av Pro Barents og består av ca. 30 bedrifter. Rundt 40 deltakere var 22. november samlet til workshop på Slakteriet i Hammerfest. 3D-printing har mange fordeler som redusert materialbruk, mindre transport, redusert varelager og kostnader med areal, reparere istedenfor å kjøpe nytt, forsyningssikkerhet, og flere arbeidsplasser. Administrerende direktør i Pro Barents Jeanette Moland åpnet workshopen med å fortelle at målsettingen er å etablere et industrielt senter med metallprinter i Finnmark, og printeren ønsker de å bestille allerede før jul 2022! 

Equinor hadde med seg moduler som er 3D-printet.
Equinor hadde med seg moduler som er 3D-printet.

Det norske maritime industriselskapet Wilh. Wilhelmsen har mange års fartstid innen 3D globalt, og delte sine erfaringer på Slakteriet. Shipping-giganten har blant annet samarbeidet med Thyssenkrupp på prosjekter i Singapore. Meisle, Equinor og GSG var også på scenen for å dele hvor langt de har kommet. Equinor har allerede løst flere saker med 3D-print, og viste til eksempler som bytte av vifter og skruer. For Equinor er det mange gevinster med 3D-print, og kortere leveringstid ble trukket fram som et av de viktigste. GSG som holder til i Lakselv og Kunes og har som mål å bli markedsledende i nord. De tilbyr 3D-printing for karbonarmert plastprinting.

Anders Nesse fra Ifinnmark lab sørget for at de digitale deltakerne fikk med seg workshopen fra Hammerfest.

Anders Nesse fra IFinnmark Lab sørget for at de digitale deltakerne fikk med seg workshopen fra Hammerfest.

Jan-Are Pettersen fra UiT Narvik fortalte om status innen utdanningsmuligheter og kompetanseutvikling på 3D-feltet. UiT Narvik (tidligere Høgskolen i Narvik) har jobbet med AM (additiv manufacturing) siden 1998. Han sammenlignet 3D-print med å bygge en iglo. Det er i begge tilfeller snakk om lagvis konstruksjoner. Eksempeler på hvor næringsliv og akademia kan samhandle er flere, og Pettersen trakk frem:

  • BA- og MA-oppgaver. 
  • Utviklingsprosjekter.
  • Næringslivsmentor. 
  • EVU-kurs, operatøropplæring.
  • Tilpassede utdanninger, implementere valgfag knyttet til behov som man ser.  

Står på for å få etablert 3D-printsenter

Workshopen besto både av faglige innledninger, Q&A, og gruppearbeid. I gruppearbeidet satt folk fra forskjellige bedrifter og næringer sammen, og fikk jobbe med flere problemstillinger. Resultatet var at aktørene opplevde mye av de samme mulighetene og utfordringene.  

Jeanette Moland fra Pro Barents var strålende fornøyd med arrangementet, og trekker fram dyktige foredragsholdere og gode spørsmål fra deltakerne. 

- Vi sitter igjen med mye informasjon som vi kan benytte i vårt videre arbeide med å etablere et industrielt 3D-printsenter i Finnmark. Vi fikk vite mer om ulike 3D-printere, bruksmuligheter, digitalt varelager og om hvordan ulike selskap arbeider med dette. Vi fikk konkrete svar fra deltakerne i nettverket på om de kan og ønsker å delta i etableringen og utviklingen av et industrielt 3D-printsenter. Enten det er med kapital, eiendeler eller kompetanse og om de vil benytte senteret som kunde. Tilbakemeldingene var positive og vi vil nå stå på for å få realisert 3D-printsenteret.  

Digitalt varelager til Johan Castberg

Arbeidet med 3D-printnettverket går tilbake til 2020 da det ble kjent at Equinor planla at 25% av varelageret til Johan Castberg-feltet skulle være digitalt. Siden har nettverket 3D-print GO jobbet med kartlegging av flere bransjer; havbruk, fiskeri, helse, forsvar, bergverk, energi og petroleum. Kartleggingen har vist at det er et hav av muligheter for 3D-printing. Med fagskolen i Harstad, UiT Narvik og Hammerfest videregående skole med i nettverket er forsknings- og utdanningsmiljøer også representert.  

Prosjektdirektør Arctic Energy Partners Nina K. Jonassen sammen med Trine Boyer,  forskings- og utviklingsingeniør i Vår Energi.
Prosjektdirektør Arctic Energy Partners Nina K. Jonassen sammen med Trine Boyer, forskings- og utviklingsingeniør i Vår Energi.

Arctic Energy Partners er en del av nettverket og prosjektdirektør Nina K. Jonassen synes det var kjempebra å se hvor langt man har kommet. 

- Vi i Arctic Energy Partners har vært med fra starten og støttet dette prosjektet. 3D-printing er en fantastisk teknologi i rivende utvikling, som vil spare både lagringsplass, transport og man kan produsere nært der kunden er. Vi får også bygd opp en ny kompetanse lokalt som er viktig for videre utvikling. 

Kristiane M. Krystad
Fra venstre: Knut Harald Nygård, Equinor, Nina K. Jonassen, Arctic Energy Partners, Jeanette Moland, Pro Barents, Tore Knudsen og Espen Matre, begge fra Equinor.
Fra venstre: Knut Harald Nygård, Equinor, Nina K. Jonassen, Arctic Energy Partners, Jeanette Moland
Kristiane M. Krystad
Anders Nesse fra IFinnmark Lab sørget for at de digitale deltakerne fikk med seg workshopen fra Hammerfest. 
Anders Nesse fra IFinnmark Lab sørget for at de digitale deltakerne fikk med seg workshopen fra Hammerfest.
Kristiane M. Krystad
Prosjektdirektør Arctic Energy Partners Nina K. Jonassen sammen med Trine Boyer, forskings- og utviklingsingeniør i Vår Energi.
Prosjektdirektør Arctic Energy Partners Nina K. Jonassen sammen med Trine Boyer,  forskings- og utviklingsingeniør i Vår Energi.
Equinor hadde med seg moduler som er 3D-printet.
Equinor hadde med seg moduler som er 3D-printet.