Medlem: GreenH

Vi har gleden av å presentere vår medlemsbedrift GreenH. GreenH er et selskap som arbeider med å sette opp infrastruktur for hydrogen i hele Norge.  

Daglig leder Green H Morten Watle og prosjektdirektør Nina K. Jonassen under ONS.
Daglig leder Green H Morten Solberg Watle og prosjektdirektør Arctic Energy Partners Nina K. Jonassen under ONS.

GreenH er et norsk selskap som utvikler infrastruktur for hydrogen og produksjon av hydrogen fra vannkraft. De kan levere grønt hydrogen til tog, ferge og tungtransport over hele landet. Selskapet har tro på å produsere hydrogenet der forbruket er, og på den måten både kutte kostnader, CO2- utslipp og bidra til lokal verdiskaping.

Hydrogenanlegg i Bodø 

De har flere prosjekter i Nord-Norge, blant annet et planlagt hydrogenanlegg på Langstranda i Bodø. Selskapet har ambisjon om å etablere produksjon langs flere knutepunkter ved den nordnorske kysten. Investeringer i anlegget i Bodø ligger på over en halv milliard kroner, og 20-30 nye arbeidsplasser. Plasseringen på Langstranda er unik i forhold til å skape verdiskaping. Her ligger forholdene til rette med fremtidig hydrogenforbruk rett ved tomtegrensen, synergier i forhold til fjernvarme, flyplass, og smart byutvikling. 

Vi tar med oss rik kompetanse innen fornybar energi og hydrogen inn i nettverket til Arctic Energy Partners. GreenH er et av de fremste selskapene i Norge på disse feltene. Vi forventer å delta og bidra i et nettverk i Nord-Norge for å i) Bidra til verdiskaping og utvikling av bærekraftige energisystem, og iii) utvikle synergier og forretningsutvikling for både GreenH og nærmiljø. Det er svært interessant for GreenH å komme i kontakt med mulige nye brukere av hydrogen i regionen og inngå partnerskap om å sammen å utvikle dette. 

Morten Solberg Vatle, daglig leder GreenH

Nettside GreenH

Arctic Energy Partners er leverandørnettverket i nord. Vår viktigste oppgave er å skape oppdrag og verdiskapning for våre medlemmer.  
Kristiane M. Krystad
Daglig leder Green H Morten Solberg Watle og prosjektdirektør Arctic Energy Partners Nina K. Jonassen under ONS.
Daglig leder Green H Morten Solberg Watle og prosjektdirektør Arctic Energy Partners Nina K. Jonass