SVs budsjettseier rammer Nord-Norge og Europa

Forhandlingene om statsbudsjettet er ferdige, og SV har fått gjennomslag for å utsette 26. konsesjonsrunde til 2025. Dette er ikke et gjennomslag for Nord-Norge og Europa, og det rammer spesielt letevirksomhet i Barentshavet.  

Audun Lysbakken og SVs gjennomslag i statsbudsjettet 2023 rammer arbeidsplasser i Nord-Norge og gassleveranser til Europa.
Audun Lysbakken og SVs gjennomslag i statsbudsjettet 2023 rammer arbeidsplasser i Nord-Norge og gassleveranser til Europa.

Har SV-politikerne glemt den pågående energikrisen i Europa?

Dette er ren symbolpolitikk som har null klimaeffekt. Verden trenger fortsatt olje og gass i mange år fremover. Det er lite realitetsorientert om hvilke konsekvenser dette får for samfunnene lengst nord, og spesielt i Finnmark. Istedenfor å inkludere leverandørindustrien i nord i løsningen på dagens energikrise, skyves disse ut.

Direktør Kjell Giæver sier at vi må lete mer, ikke mindre for å trygge arbeidsplasser og gassleveranser.
Direktør Kjell Giæver sier at vi må lete mer, ikke mindre for å trygge arbeidsplasser og gassleveranser.

- Vi må lete mer, ikke mindre, fastslår Kjell Giæver, direktør i Arctic Energy Partners. Barentshavet har masse gassressurser som verden trenger. Samtidig er det et viktig lokalt perspektiv her - leverandørene er avhengige av stabile rammebetingelser, herunder forutsigbar letevirksomhet. Dette statsbudsjettet rammer bedrifter og arbeidsplasser direkte.             

Leverandørindustrien i Nord-Norge trenger forutsigbare rammebetingelser og letevirksomhet. Her feiler SV politikerne på begge områder. 

Arctic Energy Partners er leverandørnettverket i nord. Vår viktigste oppgave er å skape oppdrag og verdiskapning for våre medlemmer.  
SV
Audun Lysbakken og SVs gjennomslag i statsbudsjettet 2023 rammer arbeidsplasser i Nord-Norge og gassleveranser til Europa.
Audun Lysbakken og SVs gjennomslag i statsbudsjettet 2023 rammer arbeidsplasser i Nord-Norge og gass
Marthe Nyvoll
Direktør Kjell Giæver sier at vi må lete mer, ikke mindre for å trygge arbeidsplasser og gassleveranser.
Direktør Kjell Giæver sier at vi må lete mer, ikke mindre for å trygge arbeidsplasser og gassleveranser.

Vi må utnytte ressursene i nord