Aker BP skryter av leverandørene på Helgeland 

På klyngesamling i Mosjøen presenterte Aker BP sine lokale leverandører til drift av Skarv, og ikke minst mulighetene som kommer for lokale leveranser til deres nye prosjekt Skarv Satellites Project. 

Kyrre Sørensen, lokasjonsleder Aker BP, skryter av nordnorske leverandører.
Kyrre Sørensen, lokasjonsleder Aker BP, skryter av nordnorske leverandører. Foto: Aker BP

Tydelig tilstedeværelse i Nord-Norge

Aker BPs operasjoner til havs utenfor Nordland, inkludert Skarv-skipet, bruker basene i Sandnessjøen og i Brønnøysund, samt andre lokale leverandører fra hele regionen. Under klyngesamling på Mosjøen 17. november benyttet lokasjonsleder i Aker BP Kyrre Sørensen anledningen til å skryte av leverandørene på Helgeland. 

- Vi i Aker BP har en tydelig strategi for vår tilstedeværelse i Nord-Norge. Ett av de sentrale målene er å bygge mer kompetanse og kapasitet til lokal leverandørindustri, forteller Sørensen. Vi skal ha en langsiktig tilstedeværelse i nord, med økt andel lokal aktivitet, og ikke minst flere ringvirkninger. Det er bra for oss og bra for industrien. 

Aker BP planlegger sammen med et bredt partnerskap et av de største undervannssatellitt-prosjektene i nord noensinne. Ca. 15 milliarder skal investeres over en periode på 2-3 år, og flere hundretusen arbeidstimer skal utføres på ingeniørkontorer og verft langs hele kysten.

Store investeringer i Norskehavet 

Skarv Satellites Project kobles opp mot Skarv-skipet og skal primært produsere gass og kondensat. Gassen skal sendes videre i rør til Europa, mens kondensat fra feltet skal hentes med tankskip. Før produksjonen er i gang i 2027 skal det bores nye brønner, og bygges tre store rammer på størrelse med en håndballbane. Disse skal stå på havbunnen og knyttes opp mot Skarv-skipet. 

Denne felles utbyggingen vil forlenge aktiviteten for Skarv-Skipet, og sikre arbeidsplasser frem mot 2040.  

- Så vi investerer tungt i Norskehavet for å oppnå sikker og effektiv drift, forteller Kyrre Sørensen. Samt for å sikre ringvirkninger i flere tiår fremover. 

Mulighetene for lokale leveranser kommer innom disse disiplinene: 

 • Engineering 
 • Anskaffelser 
 • Fabrikasjon 
 • Marine operasjoner 
 • Installasjonsaktivitet 

Innkjøp fra bedrifter i Nordland til drift av Skarv: 

 • ESS Support Services AS (Paul Nygård, Mosjøen) 
 • Aker Solutions AS (SSJ, Mo, BNN) 
 • Score AS (SSJ) 
 • DNV AS (Mo) 
 • FPE Sontum AS (SSJ) 
 • Ahlsell (Mo) 
 • Testpartner 
 • Svetek AS 
 • Slipen mekaniske AS 
 • Arne Bjørnvold AS 
 • Kompetanseutvikling Helgeland AS 
 • TESS Handel AS 
 • TOOLS AS 
 • Helgelandsbase AS (SSJ) 
 • Sør-Helgeland vaktselskap AS 
 • ASCO AS 
 • Helgelands blad AS 
 • Sentrum Næringshage AS 
 • Swire Oilfield Services AS 
 • Helgeland industrier AS 
 • Helgeland V&M AS 
 • Rønning Kontor og Data
 • Bohus 

 

Aker BP
Kyrre Sørensen, lokasjonsleder Aker BP, skryter av nordnorske leverandører.
Kyrre Sørensen, lokasjonsleder Aker BP, skryter av nordnorske leverandører.

Les mer om Skarv Satelittes