PUD for Irpa er levert

Plan for utbygging og drift (PUD) for gassfunnet Irpa er levert til Olje- og energidepartementet. Utbyggingen forlenger levetiden til Aasta Hansteen til 2039. 

Geir Tungesvik (t.v.) overrakte PUD (Plan for utvikling og drift) for Irpa-funnet til Olje- og energiminister, Terje Aasland (AP), på vegne av Equinor og Irpa-partnerskapet. (Foto: Colin Dobinson / Equinor ASA)
Geir Tungesvik (t.v.) overrakte PUD for Irpa-funnet til Olje- og energiminister, Terje Aasland, på vegne av Equinor og partnerskapet.
(Foto: Colin Dobinson / Equinor ASA)

Dette melder Equinor i pressemelding tirsdag 22. november. Utbyggingen forlenger levetiden til Aasta Hansteen med syv år fra 2032 til 2039. Irpa vil også bidra med mer forutsigbar og langsiktige leveranser av gass til Europa. Gassen fases inn i eksisterende infrastruktur over Aasta Hansteen, og transporteres via Polarled til Nyhamna gassprosesseringsanlegg. Derfra fraktes gassen via rørledningssystemet Langeled til kunder i Storbritannia og på kontinentet. 

– Utbyggingen viser at feltnær leting og utnyttelse av eksisterende infrastruktur gir god ressursutnyttelse på norsk sokkel, sier Grete Birgitte Haaland, direktør for Utforskning og produksjon Nord. 

Grete Birgitte Haaland
Direktør for Utforskning og produksjon Nord Grete Birgitte Haaland. Foto: Harald Pettersen/ Equinor

Utbyggingen har en totalkostnad på 14,8 milliarder i 2022-kroner, og prosjektet er planlagt satt i drift fjerde kvartal 2026. Det blir felles produksjon fra Irpa og Aasta Hansteen ut 2031, og deretter vil Irpa fortsette å produsere frem til 2039. Dette bidrar til å opprettholde arbeidsplasser på Aasta Hansteen, på forsyningsbasen i Sandnessjøen, på helikopterbasen i Brønnøysund og ved driftsorganisasjonen i Harstad. Driften av Aasta Hansteen bidro med arbeidsplasser tilsvarende over 300 årsverk i 2020 og 2021. 

Direktør Arctic Energy Partners Kjell Giæver. Foto: Marthe Nyvoll
En gla direktør i Arctic Energy Partners Kjell Giæver. Foto: Marthe Nyvoll

Direktør i Arctic Energy Partners Kjell Giæver er veldig glad for at PUDen er levert, og ser fram til verdiene utbyggingen vil gi i nord.

- Dette er bra for de lokale ringvirkningene i Nord-Norge, samtidig som Equinor med partnere sikrer mer stabile gassleveranser til et Europa i krise, sier Giæver.  

Irpa (tidligere Asterix (6705/10-1)

Partnerskapet: Equinor Energy AS (operatør) 51%, Wintershall DEA (19%), Petoro (20%), Shell (10%). 

Dassfunn i Vøringbassenget i Norskehavet, rundt 80 kilometer vest for Aasta Hansteen-plattformen. 

Påvist i 2009 og inneholder 19,3 milliarder Sm3 gass og 0,4 millioner Sm3 kondensat forventede utvinnbare ressurser.

Investeringskostnaden er på 14,8 milliarder.

Aasta Hansteen

Rettighetshavere Equinor Energy 59%, Wintershall Norge 24%, OMV 15%, Conoco Phillips 10%.

Driftsavdeling: Equinor, Harstad 
Forsyningsbase: Sandnessjøen 
Helikopterbase: Brønnøysund 
Leverandørnettverk: Arctic Energy Partners 

Aasta Hansteen ligger 300 km fra land, nordvest for Sandnessjøen i Nordland.  

Det er 140 km til nærmeste installasjon (Norne) og 500 kilometer fra Nyhavna, som er nærmeste gassinfrastruktur med ledig kapasitet. 

Colin Dobinson / Equinor ASA
Geir Tungesvik (t.v.) overrakte PUD (Plan for utvikling og drift) for Irpa-funnet til Olje- og energiminister, Terje Aasland (AP), på vegne av Equinor og Irpa-partnerskapet.
Geir Tungesvik (t.v.) overrakte PUD (Plan for utvikling og drift) for Irpa-funnet til Olje- og energ
Harald Pettersen/ Equinor
Direktør for Utforskning og produksjon Nord Grete Birgitte Haaland.
Direktør for Utforskning og produksjon Nord Grete Birgitte Haaland.
Marthe Nyvoll
Direktør Arctic Energy Partners Kjell Giæver.
Direktør Arctic Energy Partners Kjell Giæver.

Les mer