Årsmøte Petro Arctic 2022

25-årsjubileum, ny strategi og nytt navn! Vi avholder vårt årsmøte 31. mars i Hammerfest.

Årsmøte


Petro Arctic har den siste tiden vært gjennom en strategiprosess for å tilpasse oss, og være en sentral del av energiomstillingen verden er inne i. På årsmøtet vil dette bli en egen sak.

I tillegg behandles ordinære årsmøtesaker. Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må være sendt administrasjonen senest tirsdag 15.mars 2022. Saker kan sendes til nkj@petroarctic.no

Innkalling, saksliste og link til påmelding finner dere her.

Hvis dere har spørsmål om deltakelse eller selve møtet, ta gjerne kontakt med oss i Petro Arctic fortløpende.

Møtet avholdes på Scandic Hotell Hammerfest, møterom Isbjørn, kl. 16.00-17.00.

Petro Arctic