Initiativtaker til ny energiklynge

Petro Arctic skal sammen med store næringsaktører i nord, jobbe for ringvirkninger og null utslipp.

Energi i Nord

- Fornybar energi og olje - og gass er ikke konkurrenter, men det motsatte. De utfyller hverandre. Sammen skal vi jobbe mot null utslipp og flere ringvirkninger i nord.
Det sier direktør i Petro Arctic og leder i styringsgruppen for Energi i Nord, Kjell Giæver, etter at han på en pressekonferanse i dag sammen med styringsgruppen for den nye energiklyngen, Energi i Nord, annonserte etablering av et historisk og viktig klyngesamarbeid i landsdelen.

Mest mulig aktivitet i nord
- Vi har i snart 25 år jobbet for ringvirkninger i nord fra olje og gassaktiviteten. Nå starter vi på flere områder, som initiativtaker og prosjekteier til energiklyngen Energi i Nord. Vi ønsker å ta en aktiv rolle i de enorme mulighetene som ligger i dette skiftet for å sikre mest mulig aktivitet i Nord-Norge. 

Store og ledende aktører 
35 aktører med ledende næringsorganisasjoner, energiselskaper, havner, industriparker, forskingsinstitusjoner, kommuner og begge fylkeskommunene i nord går sammen i et felles nordnorsk initiativ hvor null utslipp, fornybar energi og verdiskaping skal sette landsdelen i førersetet.

Melder oss på det globale markedet
– Dette er svært gledelig, fordi samarbeidet mellom ulike bransjer og viktige samfunnsaktører Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Troms Kraft, Stein-Gunnnar Bondevik, sietter også i styringsgruppa for Energi i Nord.
-Hele Norge er i bevegelse mot en grønn framtid, og nå er det viktig at vi i nord tar posisjoner. Vi har store mengder fornybarkraft både i form av vann og vind. Denne fornybarmuligheten skal vi benytte til etablering av nye virksomheter og samfunnsbygging i nord, samtidig som vi melder oss på i det globale markedet for produkter og tjenester i den grønne økonomien. Vi må ikke stå med hua i handa i dette selskapet, sier Bondevik. 

 Klyngens fokusområder: 

 • Elektrifisering
 • Fornybar kraftproduksjon
 • Energilagring
 • Industriell bruk av kraft
 • Energi infrastruktur
 • Produksjon, transport og bruk av hydrogen og ammoniakk

Partnere februar 2021: 

 • Glomfjord Hydrogen
 • KUPA
 • Mo Industripark
 • Polarbase Norsea Group
 • Troms Kraft
 • Varanger Kraft
 • Barents NaturGass
 • Energiklynge Nord
 • Hammerfest Energi
 • Equinor
 • Tromsø Havn
 • Hydrogensone Arktis
 • Olje- og gassklynge Helgeland
 • SKS
 • Helgeland Kraft
 • Horisont Energi
 • Bodø Energi
 • Bodø Havn
 • Petro Arctic

 

FoU-partnere:

 • Nord Universitet
 • Universitetet i Tromsø
 • Sintef
 • Norce Research