Offshorejobb skaper lokal vekst

Snorre A - driller Torfinn Troli (37) bruker friukene til næringsutvikling i hjembygda Beiarn.

Ringvirkninger

Da Torfinn Troli nylig havnet på kommunens inntektstopp i lokale media, var det ikke fordi han er bedriftseier og bruker utallige timer på å videreutvikle familiebedriften Sigm.Troli & sønn AS. Hovedinntektskilden har nemlig siden 2006 vært jobben hos borekontraktøren Archer. Han har vært flere år på Statfjord og Gullfaks, og har siden 2016 vært stasjonert på Snorre A.

Borekurs og offshoreerfaring

Troli forteller at det som nyutdannet prosessoperatør ikke var åpning for å få innpass hos de store operatørselskapene. Han ble anbefalt å gjennomføre et borekurs for å få innhentet offshoreerfaring. Derfra gikk det rett ut på Gullfaks som dekksoperatør og boredekksarbeider, hvor han i løpet av årene klatret i gradene. Nå innehar han stillingen som driller.
- Jeg har funnet min posisjon, men vil alltid være åpen for nye utfordringer i oljebransjen. Jobb i Nordsjøen har han ikke tenkt å gi avkall på, selv om arbeidsoppgavene står i kø når han etter to uker på havet har sine 28 dager med avspasering i turnusen.
­- Det har vært en stabil jobb for meg, så den holder jeg på, sier han.

Viktige arbeidsplasser

Det overordnede målet for Torfinn Troli er å opprettholde arbeidsplasser i den lille kommunen med cirka 1000 innbyggere. Det gjør han gjennom utvikling av bedriften som har vært i familiens eie siden 1930-tallet. Og mye tyder på at lokal næringsutvikling ligger i genene. Han bestefar startet nemlig først sagbruk, videreutviklet bedriften til også å drive med sveising av tilhengere, for så å etablere verksted og bensinstasjon. I dag drives verkstedet innenfor kjeden Automester, og verksted og bensinstasjon har til sammen seks fast ansatte. Inkludert de som jobber ekstra i helgene er totalt rundt ti personer involvert i driften. Det er en betydelig arbeidsplass i en liten kommune.

Nyttår på Snorre A

­-Målet er at driften skal gå mer av seg selv, men inntil videre er jeg både vaktmester og økonomiansvarlig, sier småbarnspappaen, som daglig tilbringer timer ved pc’en etter at ungene har gått til skolen, i tillegg til at han tar del i praktisk drift. Han har investert betydelig siden han overtok for fem år siden. Verkstedet er oppgradert med utstyr og venterom, og bensinstasjonen har fått flere serviceområder.
Han innrømmer at bedriften er et hjertebarn.
- Det er viktig for meg å drive med noe samfunnsnyttig. Da må vi se litt større på det en bare inntjening. Beiarn trenger hver eneste arbeidsplass, og hvis vi kan bidra til både et viktig servicetilbud i tillegg til å generere arbeidsplasser, er jeg fornøyd, sier den driftige drilleren. Nå står jula for døra, den tilbringes hjemme. Men i romjula går igjen turen til Snorre A og to nye uker bak spakene.

Torfinn Troli