Viser jobbmuligheter i nord

De to siste årene har over 1000 8-klassinger i Nord-Norge hatt besøk av Equinor. Men viktigst av alt: De har hatt med seg gode rollemodeller.

 

Ung i nord

─ Vi har med oss ambassadører for bransjen. Unge, gode rollemodeller som oppnår en helt annen dialog med ungdommen enn det vi mer etablerte klarer, sier Rune Bakken. Han er prosjektleder for Organisasjon - og kompetanse i Johan Castberg – prosjektet, og var en av dem som gikk i dialog med Finnmark Fylkeskommune om viktigheten av å bevare et bredt tilbud i videregående.

Bildetekst: TeamØverst fra Venstre: Espen Jensen, Graduate Equinor, Øystein J. Krüger, Opplæringsleder Johan Castberg, Glenn Gabrielsen, Boring og brønn Equinor, Eila Christina Flaten, lærling mekanisk, Equinor,  Amanda Gitlesen, Vitensentret og Astrid Berg Wara, Vitensentret

Spennende yrkesmuligheter


─ For oss handler det ikke bare om Melkøya, vi har mange andre, spennende yrkesmuligheter som vi presenterer for 13-14 åringene. De får selv prøve noen digitale løsninger, VR-briller, 3D-modeller – og de får gjøre forsøk. Klart mange synes det er spennende muligheter de ikke hadde kunnet forestille seg uten en skikkelig presentasjon, sier Bakke, og forteller at de ofte får høre: «Å, det var spennende, det skal jeg bli».

Behov for arbeidskraft


Rune Bakken representerer en næring som har stort behov for arbeidskraft i nordfylkene, det være seg med yrkesutdanning eller høyere utdanning.
─ Vi er opptatt av å fortelle ungdommen at de spennende jobbmulighetene finnes her nord, og så vil vi jo gjerne at de skal bli, sier han.

Bildetekst: Edvard og August prøver å finne fram på Johan Castbergskipet via IPAD
            

Planer for neste skoleår

Fra neste skoleår er  et 10. – klassingene som får besøk, og naturlig nok vil det bli mange gjengangere i klassene.
─ Det blir interessant å høre hva de husker, og hva de har tenkt siden sist, sier Rune Bakken.

Bildetekst: Spennende å prøve VR-briller


Fristen for søknad til videregående opplæring går ut 1. mars, og tanken er å time besøkene neste år i god tid før denne datoen.
Prosjektet er igangsatt i samarbeid med Vitensenteret Nord.