Tiden for å tro på julenissen er over!

Statsministeren er tydelig i sin tale når hun kommenterer de som tar til orde for en styrt avvikling av petroleumsnæringen.

Politikk

Det var kanskje lov å tro på julenissen i desember, men nå skriver vi januar og da er sesongen for slikt definitivt over. Statsminister Erna Solberg er tydelig i sin tale når hun kommenterer de som tar til orde for en styrt avvikling av norsk petroleumsnæring.

-De fleste har forstått at dette er en usedvanlig dårlig idé. Norsk oljeproduksjon kan lett erstattes av andre, og et slikt grep vil innebære en massiv overføring av inntekter fra Norge til andre land - med i beste fall helt minimal klimaeffekt.

Lykkes vi med karbonfangst og lagring, og særlig i kombinasjon med hydrogen fra naturgass, kan den fremtiden strekke seg enda lenger. Så lenge det er et marked, innenfor Paris-avtalens begrensinger, må også norsk sokkel få mulighet til å konkurrere om å dekke etterspørselen, sier Erna Solberg til en fullsatt sal i Oslo Spektrum under dagens NHO årskonferanse i Oslo

Årets tema for konferansen til NHO er «Neste trekk», som handler om hvordan skal vi ta de beste valgene for fremtiden

En god fremtid skapes ikke av seg selv, den skapes gjennom de valgene vi tar. I Norge har vi mange naturgitte fortrinn som olje, fisk, mineraler, vind- og vannressurser, i tillegg til jord- og skogbruk. Naturressursene er mange. I tillegg har vi mange menneskelige fortrinn. Vårt samfunn er preget av tillit, godt samarbeid mellom partene i arbeidslivet, små forskjeller og høy kompetanse.

Martin Slottemo Lyngstad/ NHO
Statsminister Erna Solberg
NHOs årskonferanse 2020