Fast jobb etter stillaskurs

Nav Hammerfest hadde arbeidsledig ungdom på lista. Bilfinger Idustrier trengte ISO-kompetanse. Dette ble løsningen.

Ringvirkninger

- I utgangspunktet tok jeg kontakt med Bilfinger Industrier fordi jeg hadde en jobbsøker som ønsket seg dit. Det viste seg at behovet deres var mye større enn vi hadde oversikt over, sier Cathrine Solstad Kåsereff, prosjektleder hos NAV Hammerfest. 

Behovet gjaldt fagarbeidere innen ISO, noe som ikke er enkelt å skaffe, verken lokalt eller regionalt. 12 personer ble tilbudt å være med på kurset, 11 fullførte, og fem av dem ble tilbudt fast jobb. 

Bilfinger har vært etablert med kontorer, fabrikasjonsverksted og lagerfasiliteter på Fuglenes i Hammerfest og har hatt ISO-kontrakten med Equinor på Melkøya siden anlegget var nytt i 2006. I 2016 ble kontrakten reforhandlet og tildelt for 10 nye år, fram til 2026. Dermed er det stort behov for faggruppen som driver med isolering, stillasbygging og overflatebehandling.

Fem menn i arbeidsklærPå bildet ser vi Lars Ørjan Nilsen, Thomas Johannessen, Sigve Dreyer Benjaminsen, Tor-Atle Nilssen Åsheim og Mathias Sandberg Pettersen. De er alle nyansatte i Bilfinger Hammerfest, med fagbrev som neste stopp på den karrierestigen en fast ansettelse gir mulighet for. 

- Lokal forankring og tilstedeværelse er viktig for Bilfinger, sier Sverre Henriksen. Han er operasjonsleder ved Bilfinger sitt kontor i Hammerfest, og har ledet prosjektet sammen med Kåsetreff. Han er svært fornøyd med at fem personer nå er begynt i fast jobb. Dermed starter de et femårig løp med mulighet til å ta fagbrev.  
- Vi oppfordrer alle til å melde seg som voksenlærlinger, sier Henriksen. 

I prosjektperioden har Nav gått inn og betalt et treukers kurs der deltakerne fikk innføring i stillasbyggeteknikk, og det var også lagt inn fallsikringskurs. 
- Vi er svært fornøyd med at et spisset prosjekt mot arbeidslivet får så konkrete resultater, sier Cathrine Solstad Kåsetreff. 

Fra Bilfingers side er fokuset på å ansette lokale medarbeidere stort. I dag er ikke denne fagkompetansen å oppdrive, verken lokalt eller regionalt, så firmaet roterer inn personell for å fylle opp turnusen. 

- Vi har fortløpende behov for 60-75 personer i arbeid, administrasjonen inkludert. Vår målsetting er at minst 40 av disse skal ha lokal forankring. Idag ligger tallet på vel 20, så vi har fortsatt en lang vei å gå, men det har vi tro på at vi skal vi klare, sier Sverre Henriksen. 

John Eirik Nilsen