Dette er Rosneft sine ambisjoner på norsk sokkel

Den engasjerte olje-veteranen Halfdan Millang har fortalt selskapets ambisjoner i nord til Petro.no

Rosneft

Fremtidig oljevirksomhet langt øst i Barentshavet roper på samarbeid med virksomheten på russisk side, ikke minst pga av sikkerheten, mener Halvdan Millang, som driver Rosnefts norske avlegger. 

Petro fikk en time med Millang på Rosnefts kontorer i Oslo sentrum, som den engasjerte olje-veteranen brukte til å gi en innføring i selskapets ambisjoner i nord, samt tanker om samarbeid på tvers av delelinjen i Barentshavet. 

Rosnefts aktivitet ute i verden er liten i forhold til aktiviteten i Russland. Det ønsker man å rette på, sier Millang, og peker på at internasjonaliseringsprosessen selskapet har startet ligner på tilsvarende prosess i Statoil for noen år tilbake. 

- Dere er kanskje kun interessert i det som ligger lengst nord? 

– Ja, sier Millang, og peker nord-østover på kartet.

Det innebærer at det er Barentshavet og Norskehavet som i utgangspunktet er interessant for Rosneft i norske farvann.

En av Millangs kjepphester handler om konkret samarbeid mellom aktørene helt i nord, og gjerne også på tvers av den norsk-russiske grensen. Det handler om infrastruktur for både produksjon og sikkerhet samt regional utvikling. Han peker på at mangelen på en gass-infrastruktur, en mangel som bunner i kostnadene ved å koble seg til Polarled (som stopper på høyde med Bodø), må styre hvordan vi betrakter aktiviteten øst- og nordover i Barentshavet. 

Les hele saken på Petro.no