På Stortingshøring om Johan Castberg

Petro Arctic, Hammerfest kommune, Nordkapp kommune, Finnmark Fylkeskommune og Industri Energi hadde alle representanter fra Finnmark representert på høringen - Alle presiserte hvor viktig lokale ringvirkninger er og viktigheten av at en terminalløsning på Veidnes blir realisert.

Onsdag 3. mai var det høring om stortingsproposisjonen for Johan Castberg. Petro Arctic, Hammerfest kommune, Nordkapp kommune, Finnmark Fylkeskommune og Industri Energi hadde alle representanter fra Finnmark representert på høringen.

Industri Energi sin unge tillitsvalgte Idunn Mauseth fra Hammerfest fortalte om hvorfor det er viktig å satse videre på norsk olje- og gassindustri, og at Johan Castberg-utbyggingen må gi lokale ringvirkninger.

– At lokalbefolkningen opplever økt sysselsettingseffekt, vil bety enormt mye for lokalsamfunnet, sa hun.

Industri Energi er en sterk pådriver for olje- og gassutbygging i nord, og gleden var stor da Statoil rett før jul i fjor leverte sin plan for investering i Johan Castberg. Dette har stor betydning for arbeidsplasser og verdiskapning, og det internasjonale energibyrået IEA er tydelige på at verden vil trenge all den oljen og gassen vi kan finne på norsk sokkel.

Verdens energiforbruk vil øke, og olje og energi vil være en del av denne miksen – også i de scenarier hvor klimamålene nås.

10. april la Olje- og energidepartementet frem proposisjonen «Utbygging og drift av Johan Castberg-feltet med status for olje- og gassvirksomheten», og 3. mai var altså forslaget til høring på Stortinget. Industri Energi var representert ved Dag Unnar Mongstad, nestleder for Industri Energi Statoil sokkel; spesialrådgiver Arild Theimann og Idunn Tobiassen Mauseth, som er nestleder for Industri Energi Statoil på Melkøya. LO, Fellesforbundet og olje og gass-samarbeidsorganet KonKraft var også tilstede og snakket frem viktigheten av å satse på olje og gass og nye felt.


Må satse på lokal kompetanseutvikling og ikke legge ned videregående-linjer
– Det har vært lave søkertall for teknisk og industriell produksjon (TIP) ved Hammerfest VGS, og flere linjer står nå i fare for å bli lagt ned, advarte 24 år gamle Mauseth.

– Dersom det skal rekrutteres erfarne fagfolk lokalt til Johan Castberg, er anlegget Hammerfest LNG på Melkøya en naturlig lokasjon, hvor man finner den nødvendige kompetansen. Hammerfest LNG og næringen generelt vil være avhengig av TIP-linjene ved Hammerfest VGS for å kunne etter-rekruttere nok lokal arbeidskraft. Derfor er det helt avgjørende at disse ikke legges ned.


Løsning som ikke står i veien for terminal på Veidnes

Idunn Tobiassen Mauseth, 24, nesteder for Industri Energi Statoil på Melkøya, reiste fra Hammerfest til Stortinget for å snakke om viktigheten av lokale ringvirkninger og å sikre ungdommen utdanningsmuligheter innen olje og gass.

– At lokalbefolkningen opplever økt sysselsettingseffekt vil bety enormt mye for lokalsamfunnet. Industri Energi krever at valg av en nedskalert omlastningsterminal i kombinasjon med «skip til skip»-løsning ikke står i veien for en utredning av terminal på Veidnes, sa hun.

– Oljen fra feltene Alta/Gotha, Wisting og Johan Castberg kan da omlastes ved en fullskala terminal. De samme skipene som er tiltenkt for omlasting i en nedskalert omlastingsløsning vil også kunne brukes til omlasting til en slik terminal. Investeringen til disse skipene er allerede gjort, forklarte hun, og gikk over til å snakke om behovet for ny flyplass, presiserte hun.

Idunn Tobiassen Mauseth

Ny flyplass i Hammerfest

– Utbygging og drift av Johan Castberg og større leteaktivitet i Barentshavet kommer til å bety mange flere reisende til og fra Hammerfest, noe som vil utfordre kapasiteten ved Hammerfest Lufthavn. Det har i flere år vært jobbet med planer for ny lufthavn og ny lokasjon ligger klar. Det er viktig at disse planene nå gjennomføres slik at det blir tilfredsstillende kapasitet for flytrafikken til og fra Hammerfest, sa Mauseth.


Vi ser lys i tunnelen. Nå må politikerne ta de rette beslutningene!


Arild Theimann la i sitt innlegg stor vekt på hvor viktig det er å satse skikkelig på oljenæringen generelt, og at vi må handle nå for å sikre nye leteområder.

– Etter over førti års aktivitet på norsk sokkel har det norske folk all grunn til å være stolte det norske olje- og gasseventyret. Det har gitt Norge betydelige inntekter, arbeidsplasser og velferd, og ressursene har vært forvaltet på en miljø- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte, sa han.

–Våre medlemmer merket oljekrisen godt. Nå, og med Johan Castberg, ser vi lys i tunnelen. Vi har tro på denne næringen, og det bør dere og ha, sa Theimann og understreket: Med de rette vedtakene fra dere er ikke den siste oljearbeider født.

– Nå må vi lete mer og forhåpentligvis finne mer. Tilgang på nye områder er viktig!, sa Theimann, før han avsluttet med at Industri Energi er fornøyd med at at regjeringen i sin proposisjon støtter anbefalinger fra KonKraft-prosjektet «Konkurransekraft – norsk sokkel i endring».

Les hele saken på Industri Energi