Mer tilgjengelig areal - TFO 2018

Utlyser 47 blokker i Norskehavet og 56 blokker i Barentshavet - Nye letemuligheter er helt avgjørende for at nye funn gjøres, mener olje- og energiminister, Terje Søviknes (Foto:Ziggi Wantuch)

Olje- og energidepartementet forteller i en pressemelding at de i dag utlyser årets konsesjonsrunde for de geologisk best kjente delene av norsk kontinentalsokkel.

– Dagens utlysning er en konkret oppfølging av Jeløya-erklæringens punkt om å videreføre en stabil og langsiktig petroleumspolitikk. En aktiv tildelingspolitikk med årlige konsesjonsrunder i våre best kjente leteområder er en viktig del av dette, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) er en av to likestilte konsesjonsrunder på norsk sokkel, og skjer årlig i de best kjente leteområdene. TFO-området omfatter størstedelen av åpnet, tilgjengelig areal på norsk sokkel, og utvides når petroleumsfaglige vurderinger tilsier at det er hensiktsmessig.

– Nye letemuligheter er helt avgjørende for at nye funn gjøres. Nye funn er viktig for langsiktig verdiskaping, sysselsetting og statlige inntekter fra norsk sokkel. En bærebjelke i regjeringens petroleumspolitikk er derfor å legge til rette for at oljeselskapene fortsetter en sikker og effektiv leteaktivitet i Norge, fortsetter olje- og energiminister Terje Søviknes.

Han får støtte av interesseorganisasjonen Norsk olje og gass.

– Det er helt avgjørende at vi får attraktivt areal. Oljenæringen sysselsetter mange, og er overlegent Norges viktigste inntektskilde. Dette er også viktig for EU og Europa, som er avhengig av norsk gass for å få til sitt grønne skifte, sier Schjøtt-Pedersen.

I TFO 2018 er det foretatt en utvidelse av det forhåndsdefinerte området med til sammen 103 blokker. Av disse ligger 47 i Norskehavet og 56 i Barentshavet. Utvidelsen omfatter hovedsakelig blokker vest i Norskehavet og øst for det eksisterende TFO-arealet i Barentshavet.

– I årets runde har vi gjort en betydelig utvidelse av TFO-området for best å legge til rette for en god, helhetlig utvikling av norsk sokkel, og da særlig av aktiviteten i Barentshavet der utvidelsen er størst, fortsetter Søviknes.

Selskapenes søknadsfrist i denne konsesjonsrunden er satt til tirsdag 4. september 2018.

Publiseres i samarbeid med enerWE.