Equinor Supplier day - Sandnessjøen 5. juni

I år arrangerer Equinor (tidligere Statoil) i samarbeid med Petro Arctic leverandørdag på Scandic Syv Søstre - en arena hvor Equinor ønsker å møte leverandørindustrien for informasjon og dialog, sier industrikoordinator Kirsten Angelsen i Equinor.

Arrangementet arrangeres også i år i forbindelse med konferansen Offshore Nordland og starter opp med mingling og registrering fra kl. 08.00 og avslutter før konferansestart ca. kl. 11.30, sier industrikoordinator Kirsten Angelsen i Equinor og prosjektleder Andreas Inselseth i Petro Arctic.Andreas Inselseth, prosjektleder Petro Arctic

Møt Equinors anskaffelsesavdeling

På Supplier day får nordnorske bedrifter anledning til å møte sentrale ledere for anskaffelser i selskapet, sier Kirsten Angelsen. Linda Moe Lund, ansvarlig for anskaffelser på norsk sokkel, vil gi informasjon fra anskaffelser og hvordan de arbeider med forbedring gjennom samhandling og konkurranse, informerer Angelsen.

Fokus på aktiviteter i nord

Årets Supplier day i Sandnessjøen vil i stor grad fokusere på våre prosjekter og aktiviteter i nord, sier Kirsten Angelsen. Eirik Kirkemo, ansvarlig for produksjon fra Equinors felter i nord, vil gi oppdatert status på selskapets prosjekter og drift med særlig fokus på Helgeland og Nord-Norge.

Videre vil Christer Bjørshol, ansvarlig for basedrift i Sandnessjøen gi en presentasjon om basedrift, logistikk og beredskap. På seminaret vil også to lokale leverandører, Grotnes Steel og Bilfinger Industrial Services Helgeland, presentere hvordan de har tatt unike posisjoner som leverandører til olje- og gassindustrien, informerer Andreas Inselseth.


Equinor og Petro Arctic har en klar felles målsetting om å legge til rette for størst mulige nordnorske leveranser. Deltakere på Supplier day inviteres derfor også til å delta i 1:1-møter med Equinor.

Vi oppfordrer våre medlemsbedrifter som ønsker å posisjonere seg for oppdrag til Equinors drift- og prosjektaktiviteter til å bli med på leverandørdagen i Sandnessjøen 5. juni, avslutter Andreas Inselseth.


Get Together 4. juni

Kvelden før Supplier day, arrangeres det en uformell sammenkomst med lett servering på Scandic Syv Søstre fra klokken 19:30.

Påmeldingsfrist er satt til 31. mai.

Detaljert program og link til påmelding finner dere her – Sandnessjøen 2018