Hva vet du om Oljedirektoratet?

Petro Arctic oversender invitasjon til kurs om ODs oppgaver og roller. Kurset vil ha særlig fokus på oppfølging av utvinningstillatelser. På bildet leder av OD Harstad, Stig-Morten Knutsen. Foto: Harstad Tidende

Kurset er relevant for alle som jobber med utvinningstillatelser i lete-, utbyggings- og driftsfasen i oljeselskapene.

Kurset blir holdt i Stavanger, med video-oppkobling til ODs kontor i Harstad.

Kurset er gratis.

 

Påmelding og mer informasjon på oljedirektoratet sine sider.

 

Invitasjon Invitasjon til OD Kurs 2018.pdf 
Program program-odkurs.pdf