Offshore Nordland 2018

Helgeland Regionråd skal på nytt, i samarbeid med Olje og gassklynge Helgeland og Petro Arctic, arrangere olje- og gasskonferansen Offshore Nordland i Sandnessjøen den 5. og 6. juni 2018. Årets konferanse er den 19. i rekken. På bildet Ingelin Noresjø. Foto: Nordland Fylkeskommune.

Konferansen har utviklet seg til å bli en arena for næringslivs- og samfunnsaktører og politikere med interesse for utviklingen av olje og gass aktiviteten i Norskehavet og i nordområdene.

Årets konferanse har følgende hovedtemaer;

  • Utdanning, kompetanse og arbeidsmarkedet – levedyktige samfunn
  • Drift og igangsetting
  • Norskehavet i sentrum

Utdanning, kompetanse og arbeidsmarkedet – levedyktige samfunn
Hvordan skal bedriftene utvikle seg her i nord for å skape arbeidsplasser og levedyktige samfunn, og ikke minst hva skal til for å rekruttere arbeidskraften som vi trenger.

Kristin Skogen Lund og Frode Alfheim representerer begge viktige organisasjoner som danner grunnlaget for at vi skal kunne ha verdiskapende bedrifter med kompetent arbeidskraft som igjen danner grunnlaget for levedyktige samfunn i nord.

Drift og igangsetting
Norne, Skarv og nå Aasta Hansteen representerer viktig infrastruktur i Norskehavet. De er i ulike faser, men med det til felles at de danner grunnlag for ytterligere aktivitet.

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, Torolf Christensen, Signe Husebø, Nils Arne Sølvik og Annbjørg Skjerve representerer alle viktige premissleverandører for at leverandørindustrien i nord skal kunne lykkes.

Norskehavet i sentrum
Gass fra Norskehavet forsyner de europeiske hjem med energi. Hva har vi funnet, hva finnes, og hvordan finner vi mer? Og til slutt, hvordan når vi markedet og hvordan er utsiktene her?

Bente Nyland, Jonny Guddingsmo, Frode Leversund og Espen Kvilekval har på hver sine områder kunnskap om gassenes tilblivelse og om de ulike stadiene fra havets bunn til komfyrene i de europeiske hjem, som igjen lager gode fiskeretter av råvarene fra Lovund og Helgeland.

Til debatt!
Kjell-Børge Freiberg, Ingelin Noresjø og Hanne Davidsen er alle politikere som skal fordele byder og goder i samfunnet til det beste for innbyggerne. Ser man utfordringen likt fra Nesna, Bodø og Oslo?

Den økonomiske utviklingen i Europa og i Norge og hvordan det er å eie og drive en privat virksomhet som leverer varer og tjenester til olje- og gassektoren skulle kanskje også påvirke politikernes beslutninger? Eirik Larsen og Olje og Gassklynge Helgeland bidrar. 

Ikke påmeldt på årets begivenhet? Følg lenken.

Statoil Supplier Day arrangeres i forkant av Offshore Nordland, påmelding her.