Etablerer seg i Hammerfest

Ny Equinor-avtale for WellConnection bidrar til økte ringvirkninger i nord! Bildet viser en fornøyd gjeng fra WellConnection i en tilsvarende hall de ser for seg å bygge i Hammerfest.

Equinor og WellConnection har blitt enige om en ny rammeavtale på inspeksjon og tubing (OCTG).

WellConnection har hatt prosjekter sammen med Equinor siden 2007, men da kun i Stavanger og på Mongstad. I forbindelse med den nye avtalen vil firmaet nå etablere seg på fast basis i Hammerfest.

- Gjennom denne etableringen i Hammerfest har vi en forventning på å ansette opp mot 10 personer, sier Rune Haddeland CEO i WellConnection Group. Vi starter nå opp arbeidet med å rekruttere lokalt, og er på utkikk etter mekanisk personell samt flere erfarne inspektører, fortsetter Haddeland som kan bekrefte at firmaet er godt i gang med forberedelsene.

- Vi kommer til å etablere oss på Polarbase, og har en tett og god dialog med de for å finne den beste løsningen for oss når vi nå skal inn i en inspeksjonshall.

WellConnection sin etablering i Nord er med på å gjøre bedriften klar til å posisjonere seg for å kunne bli med på veksten, og den positive utviklingen som er forventet i Barentshavet. Rammeavtalene på OCTG sikrer også firmaet langsiktig arbeid.

- Dette året har begynt bra for oss, og første kvartal har gitt oss nye rekorder på aktivitet på flere av våre forretningsområder. For oss er det veldig tilfredsstillende å vinne slike viktige kontrakter, og dette er en tilbakemelding på at vi både gjør en god jobb og er konkurransedyktige. Det er utrolig kjekt med fornyet tillit, avslutter Haddeland.

Viktig med lokal tilstedeværelse

- Det er veldig gledelig at vi ser helt konkrete ringvirkninger av den økte aktiviteten i Barentshavet gjennom nye bedriftsetableringer og nye arbeidsplasser i landsdelen, sier prosjektdirektør, Nina Kivijervi Jonassen i Petro Arctic.

Prosjektdirektør Nina Kivijervi Jonassen, Petro Arctic

- Vi er også veldig tilfreds med at Equinor som den største operatøren i nord har stadig større fokus på å vektlegge lokal tilstedeværelse når de tildeler sine kontrakter. For å få bygd opp en solid nordnorsk leverandørindustri er vi helt avhengig av at arbeid utføres i landsdelen slik at man hele tiden får styrket lokale bedrifters erfaring og kompetanse, sier hun.

- Vi er veldig glade for at WellConnection ser på Nord-Norge som et spennende marked, og ikke minst for at de har fokus på å rekruttere lokal kompetanse. Vi gratulerer WellConnection med kontrakten og ønsker velkommen til Nord-Norge og Hammerfest, avslutter en fornøyd prosjektdirektør i leverandørnettverket Petro Arctic.

Avtalens omfang

I avtalen heter det at all OCTG, cross overs og pup joints skal inspiseres og klargjøres for offshorekjøring. I tillegg skal alle rør som blir returnert fra offshore bli inspisert og gjort klar for lagring. Når Equinor skal klargjøre en brønn skal WC inspisere og gjøre disse klar for offshorebruk. Dette arbeidet skal utføres i Stavanger og Hammerfest.

Avtalen er på 2 år, med opsjon på 2 x 2 år. Og vil gi en forventet omsetning på mellom 10 og 15 millioner kroner i året.