Stortinget vil anbefale gigantisk industriutbygging i Nord-Norge

Energi- og miljøkomiteen har med et stort flertall anbefalt Stortinget å gå inn for en utbygging av Johan Castberg feltet i Barentshavet. Dette vil gi store ringvirknigner i nord sier Kjell Giæver og Nina Kivijervi Jonassen i Petro Arctic.

Nord-Norge og Finnmark vil i mange år stå i sentrum for et av Europas største og viktigste industriutbygginger med betydelige ringvirkninger og flere hundre nye arbeidsplasser i hele landsdelen. Dette har vært en lang reise hvor mange har stått på dag og natt for å sikre mest mulig ringvirkninger til Nord Norge.

Vi er utrolig stolte i dag på vegne av hele landsdelen, sier direktør Kjell Giæver i Petro Arctic.

Gjennom aktivitet ute i havet skapes mange muligheter for våre medlemsbedrifter til leveranser hvert eneste år fram til 2050. Vi i Petro Arctic jubler og gratulerer Equinor, ENI og Petoro med godt arbeid og ett lønnsomt prosjekt i Barentshavet, sier to optimistiske representanter for Petro Arctic, Kjell Giæver og Nina Kivijervi Jonassen.

Energi- og miljøkomiteen ber i sin innstilling til Stortinget regjeringen om å sørge for at senest ved etablering av flere produserende felt i Barentshavet, må disse sees i sammenheng med Johan Castberg og bygging av en ilandføringsterminal på Veidnes i Finnmark.

Videre ber komiteen regjeringen komme tilbake til Stortinget på egnet måte – innen utgangen av 2018 og med sikte på vedtak – om utredningene Barents Sea Oil Infrastructure (BSOI) gjør om en nedskalert terminalløsning og en skip-til-skip løsning på Veidnes i Finnmark. Beslutningen skal bygge på hensyn til god ressursforvaltning.

Gratulerer til Nordkapp kommune, Finnmark og hele Nord Norge! Denne anbefalingen viser at det å arbeide sammen mot felles mål nytter. Stortingspolitikerne viser at de har et sterkt fokus på å skape ringvirkninger i nord, sier en fornøyd prosjektdirektør i Petro Arctic, Nina Kivijervi Jonassen.

Nå ligger alt til rette for oljeomlastning på Veidnes, og en mulig terminal ved nye utbygginger i Barentshavet. Det blir veldig spennende å følge med på hvordan løsninger BSOI vil presentere, avslutter Kivijervi Jonassen.

Johan Castberg feltet ligger nordvest i Barentshavet midt mellom fastlandet og Bjørnøya, utenfor kysten av Hammerfest. Første funnet ble gjort i april 2011, 1250 meter under havbunnen og på ca. 360 meters vanndyp. Feltet består av flere funn som strekker ca. totalt 7 km og inneholder mellom 450 – 650 millioner fat olje. Feltet har en forventet oppstart i 2022, og vil være i drift i over 30 år.