Olje og gass vil kunne forandre hele Nord-Norge på samme måte som Stavangerregionen

Nesten 80 prosent av de spurte i Nord-Norge at de tror at oljenæringen har gode fremtidsutsikter.

Nord-Norge har fått store ringvirkninger fra olje- og gassutbygginger, forteller interesseorganisasjonen Norsk olje og gass i en pressemelding. De har også gjennomført en undersøkelse som viser at nesten 80 prosent av nordlendingene har tro på olje- og gassnæringens fremtidsutsikter.

– Skarv og Norne har allerede bidratt til å etablere Helgeland som en petroleumsregion. Nå kommer Aasta Hansteen. Fremtiden er lys for hele Nord-Norge, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass, i en kommentar på interesseorganisasjonens hjemmeside.

Norsk olje og gass forteller at leverandørbedriftene i Nordland og Sør-Troms har levert for 1.1 milliarder kroner til Aasta Hansteen og Polarled, og at det gir en sysselsettingseffekt på over 860 årsverk.

– Olje og gass vil kunne forandre hele Nord-Norge på samme måte som Stavangerregionen. Det ser folk, og derfor sier nesten 80 prosent av de spurte i Nord-Norge at de tror at næringen har middels eller gode fremtidsutsikter, sier Schjøtt-Pedersen.

Oljedirektoratet anslår at brorparten av Norges uoppdagede olje- og gassressurser ligger i Norskehavet og Barentshavet.

– Det er boret 1.300 brønner i Nordsjøen, men bare 350 i Norskehavet og 150 i Barentshavet. Fremtiden er her oppe, sier Schjøtt-Pedersen.

Han mener olje og gass vil kunne forandre hele Nord-Norge.

– I 2015 var verdi av samlet industrieksport utenom olje og gass, fra Nord Norge 42,9 milliarder kroner i 2015. Samme år var eksportverdien av de tre olje- og gassfeltene som var i drift 44,2 milliarder, altså mer enn all annen industri til sammen. Nye felt er allerede bygget ut eller under utbygging, vi kan bare tenke oss hva det vil ha å si for landsdelen, sier Schjøtt-Pedersen.

Publiseres i samarbeid med enerWE.