Rapp Bomek vinner ny Equinor-kontrakt.

Bodø-firmaet skal levere branndører til Johan Sverdrup-prosjektet fase 2 - kontrakten har en verdi på ca. 20 millioner. Bildet viser CEO Terje Bøe i Rapp Bomek og direktør Kjell Giæver i Petro Arctic.

Nok en gang viser Equinor tillit til Rapp Bomek AS. Det er nå inngått kontrakt på levering av interne og eksterne branndører til en samlet verdi på ca 20 millioner.

Produksjon i Bodø

Branndørene vil i sin helhet bli produsert ved Rapp Bomeks fabrikk i Bodø. Rapp Bomek bekrefter med denne kontraktstildelingen sin sterke posisjon i dette markedet, sier en fornøyd CEO, Terje Bøe i Rapp Bomek AS.

Det er svært gledelig at Equinor nok en gang viser oss tillit og tildeler oss kontrakt også på fase 2 av Johan Sverdrup prosjektet. Kontrakten er både kommersielt og strategisk viktig for Rapp Bomek og befester vår ledende posisjon innen sikkerhetsløsninger til bl.a. olje- og gassindustrien, sier Terje Bøe.

I tillegg bekrefter kontrakten et langt og godt samarbeid med Equinor der denne kontrakten kommer etter tildelinger av både Johans Sverdrup fase 1 og Johan Castberg-prosjektet. Dette viser også at vårt målrettede arbeid med å sikre konkurransedyktige produkter i en krevende markedssituasjon innen olje og gass har gitt de ønskede resultater, sier Terje Bøe.


Verdensledende innen sitt felt

Rapp Bomek er en av våre medlemsbedrifter som er verdensledende innen leveranser av sikkerhetsløsninger til bl.a. petroleumnæringen, sier direktør Kjell Giæver i Petro Arctic. Rapp Bomek er et godt bevis på at det er fullt mulig for et selskap i Nord-Norge å være konkurransedyktig i et globalt marked, både når det gjelder kvalitet og kostnader.

Vi gratulerer vår medlemsbedrift, Rapp Bomek med nok en kontrakt og ønsker dere lykke til med oppdraget, avslutter Giæver.