Senter for oljevern og marint miljø får 27 millioner

Senteret er lokalisert i Lofoten.

Samferdselsdepartementet forteller i en pressemelding at de nå har sendt tildelingsbrev til Senter for oljevern og marint miljø for 2018. Sammen med brevet følger en bevilgning på 27,3 millioner for å dekke kostnadene i år.

– Jeg er glad for at vi nå har fått etablert Senter for oljevern og marint miljø. Senteret er lokalisert i Lofoten og vil være sentralt i arbeidet med å samle og formidle kunnskap om oljevern og marin forsøpling. Senteret skal bidra til å utvikle metoder og teknologi innen opprydning etter oljeutslipp og til å profesjonalisere arbeidet med opprydding av marin forsøpling, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I brevet gir statsråden senteret en rekke viktige oppdrag som ledd i regjeringens arbeid med oljevern og mot marin forsøpling.

– Vi ønsker at senteret skal bli ledende internasjonalt på kompetanse innen opprydding og forebygging av forsøpling fra marine næringer. Dette skal være et sted der alle skal kunne få informasjon og råd om slike effektive og miljøvennlige tiltak, også via databaser og ved å være et møtested for alle. Med dette styrker regjeringen betydelig arbeidet mot et av verdens viktigste miljøproblemer, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Innen oljevern skal senteret i 2018:

  • Starte arbeidet med å utrede etablering av fasiliteter for testing av oljevernteknologi, slik sluttrapporten for utredningen av senteret anbefaler.
  • Identifisere områder innen oljevernberedskapen der det ikke er gjort relevante studier eller finnes tilstrekkelig kunnskap, og være pådriver for at det iverksettes studier på disse områdene.
  • Utarbeide en oversikt over relevante fora/arenaer nasjonalt og internasjonalt innen oljevern med sikte på framtidig samarbeid.
  • Starte arbeidet med å etablere en søkbar database med best tilgjengelig vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap og metoder om håndtering av oljeutslipp, nasjonalt og internasjonalt.
  • Starte arbeidet med å identifisere synergier mellom metoder for opprydding av oljeutslipp og marin forsøpling.

Artikkelen publiseres i samarbeid med enerWE.