Eni Norge og Point Resources slår seg sammen

Sammen blir de Vår Energi AS - Det nye selskapet blir en ledende aktør på norsk sokkel. (Foto: Eni Norge)

Det italienske selskapet Eni og fondsinvestoren HitecVision offentligjør i dag en avtale om å fusjonere Point Reources AS og Eni Norge AS. Det sammenslåtte selskapet vil bli et ledende uavhengig norsk lete- og produksjonsselskap, bygget på to eksisterende organisasjoner med utfyllende styrker.

Det sammenslåtte selskapet vil få en lisensportefølje med bred geografisk dekning, fra Barentshavet i nord til Nordsjøen i sør. Selskapet vil i år produsere om lag 180 000 fat oljeekvivalenter per dag, fra en portefølje av 17 produserende olje- og gassfelt. Selskapets totale reserver og ressurser vil utgjøre mer enn 1250 millioner fat olje¬ekvivalenter.

- Dette er et vesentlig skritt fremover i vår strategi for å styrke Enis aktivitet i OECD-land med ytterligere oppstrømspotensial, slik som Norge. Kvaliteten i både organisasjonene og porteføljen, sammen med vekstmulighetene på norsk sokkel, vil legge grunnlaget for betydelig verdiskapning for aksjonærene i det sammenslåtte selskapet. ”Vår Energi får med seg Enis globalt anerkjente innovasjonsevne og beste teknologi, noe som har gitt oss svært gode resultater de siste årene, gjennom solide funn og raske utbygginger, sier Claudio Descalzi, konsernsjef i Eni S.p.A.

- Vi er stolte over å bringe sammen to lete- og produksjonsorganisasjoner som hver og en har en historie som går tilbake til starten av vår oljehistorie, med lisens 001 fra 1967 og deltakelse i det første oljefeltet i Norge, Ekofisk. Etter mer enn 50 år har Norge fremdeles betydelige olje og gassressurser, og kombinasjonen av Eni og Point bygger på mange tiårs erfaring for skape et nytt selskap for de kommende tiår, sier Ole Ertvaag, CEO og Founding Partner HitecVision.

- Det nye selskapet skal ha ambisjoner, kapasitet og kompetanse til å kunne levere på sine omfattende vekstplaner og bli et sikkert og bærekraftig uavhengig selskap i mange år fremover, sier Phil D. Hemmens, administrerende direktør i Eni Norge.

Det nye selskapet vil få om lag 800 ansatte. Kristin F. Kragseth, nåværende visepresident for produksjon i Point Resources AS blir administrerende direktør i det nye, kombinerte selskapet, mens Phil D. Hemmens blir styreleder. Både Hemmens og Mauritzen fortsetter i sine eksisterende posisjoner til sammenslåingen er gjennomført.

Vår Energi AS vil bli eid av Eni (69,6 %) og HitecVision (30,4 %).

Fusjonen forutsetter myndighetsgodkjenning og forventes gjennomført mot slutten av 2018.

Les hele saken på www.eninorge.com.