Utvider kaianlegget for Nexans

Saltdal kommune har gjennom årene brukt store beløp på å tilrettelegge for produksjon på Nexans. ─ Helt nødvendig for å beholde industriarbeidsplasser i bygda, sier ordfører Rune Berg (Sp).

Nå investeres det for tredje gang i utvidet kaianlegg. Prislappen på byggetrinn 3 er 50 millioner.

Fordobler kapasiteten

─ I Saltdal kommune har vi alltid hatt stor tverrpolitisk enighet om viktigheten av å tilrettelegge for industriproduksjon. Vi har rundt 400 industriarbeidsplasser i kommunen, og halvparten av dem er på Nexans, sier ordfører Rune Berg.

Når den nye kaia er ferdigstilt, vil to kabelbåter kunne laste samtidig. For Nexans er effektivitet under lasting en viktig faktor når store kontrakter hales i land. Å ha en båt liggende på vent for lasting, koster opp mot 100 000 kroner per dag.

Ny kontrakt

Ordføreren er stolt av hva bedriften bidrar med i en svært konkurranseutsatt bransje, der kravene til teknologi fortløpende endrer seg.

Sist uke ble det gjort kjent at en ny og viktig kontrakt er i havn. Nexans fabrikk på Rognan har over en 30-årsperiode levert kabler til Equinor (Tidligere Statoil). Nå skal de produsere komplekse kontrollkabler som skal forsyne de undersjøiske systemene med kraft når Equinor starter fase 3-prosjektet i Troll. Dette skjer i nært samarbeid med Nexans kompetansesenter på sjøkabler i Halden.

─ Da Nexans startet opp i Saltdal på 70-tallet, lå vi i en utkant. Når det mest produktive feltet på den norske kontinentalsokkelen nå ligger i nordområdene, er vi midt i verden! Sier Rune Berg.

Store ringvirkninger

Han er klar på at Nexans aktivitet på rognanfabrikken har store ringvirkninger, ikke bare for kommunen, men for hele saltenregionen.

─ Som kommune har vi et unikt samarbeid med Nexans. Fabrikken bidrar aktivt inn mot skoleverket. Blant annet arrangeres årlig «Teknouka», der målet er å vekke interessen for teknologiske fag hos kommende 10.-klassinger i vårt distrikt. Nå startes også et prosjekt rettet mot voksne uten formell utdanning, som er engasjert hos Nexans gjennom Manpower.

Et annet aspekt er at fabrikken ofte har gjester i bygda, både i korte og lengre perioder.

─ At de bor og lever her, har også stor betydning.

Turbulens eller ikke, for ordføreren er det viktig å framsnakke den aktiviteten som olje- og gassnæringen avstedkommer i kommunen.

─ Vi trenger solide arbeidsplasser.

─ Det ligger mye prestisje i teknologi. Saltdalsordfører Rune Berg (Sp) er stolt over at en av kommunens hjørnesteinsbedrifter hevder seg i et så marginalt og krevende marked. Det finnes ingen tall som anskueliggjør de ringvirkningen dette bringer med seg i kommune eller region.