Goliat får besøk av Floatel Endurance under revisjonstansen

Eni Norge leier flotellet Floatel Endurance i sju uker i høst, fra 20. august til 8. oktober. Her ser vi plattformen sammenkoblet med Goliat i fjor sommer. Foto: Marius Fiskum.

Avtalen omfatter også opsjoner på ytterligere fire ukers leie.

Planen er å stenge ned produksjonen på Goliat fra 17. september til 28. september for å gjennomføre planlagt vedlikeholdsarbeid.

Det viser dokumenter petro.no har fått tilgang til.

Arbeidet som skal utføres på FPSO-en omfatter blant annet lekkasjetesting, inspeksjon og rengjøring av gasstog, modifikasjoner på brannvernsystemet, inspeksjon av tanker for diesel og slop.

Publiseres i samarbeid med petro.no