Leverandørkartlegging SO-manual, Johan Castberg.

Petro Arctic har fått i oppdrag å kartlegge leverandører som kan understøtte prosessene rundt system- og operasjonsmanual for Johan Castberg-utbyggingen. Illustrasjon: Equinor.

Vi har i den anledning laget en undersøkelse der man kan legge inn kontaktinformasjon, og hvilke tjenester man kan levere i denne anledning, enten alene, eller sammen med andre. 

Undersøkelsen er lagt under Johan Castberg-sidene her på petroarctic.no, under Leverandørinfo.

En kort beskrivelse av scope er lagt ved.

Beskrivelse av scope:  20180710 Castberg SO beskrivelse.pdf


Ved spørsmål ta kontakt med Jan Tore Markussen - Kinevo. Telefon +47 400 38 383. E-post: jan.tore [at] kinevo punktum no

Fristen for å svare på denne er 12. august klokken 12:00.