Eni skal avgrense Goliat West med West Hercules

Eni Norge skal bore en avgrensingsbrønn på Goliat West-segmentet i lisens 229 med oppstart i november.

Til oppdraget har selskapet hyret inn riggen West Hercules.

Det viser dokumenter petro.no har fått tilgang til.

Operasjonen er antatt å vare 30 dager.

Goliat West er lokalisert på Goliatfeltet, cirka 90 kilometer i luftlinje nordvest av Polarbase, Hammerfest, hvor havdyp er 379 meter.

West Hercules skal fullføre Statoil sitt leteprogram i Barentshavet før den starter boringen for Eni på Goliat.

Les hele artikkelen på www.petro.no