Leverandørkartlegging - boring og brønn, Johan Castberg og Askeladd

Equinor ønsker flere nordnorske leverandører - Questback for interesserte leverandørbedrifter - frist 24.august 2018.

Petro Arctic skal på oppdrag av Equinor kartlegge mulige underleverandører i forbindelse med boring og brønn på Johan Castberg og Askeladd. Informasjonen om bedriftene skal brukes av Equinor og deres norske og utenlandske hovedkontraktører i arbeidet med å velge ut, kvalifisere og ved avtaleinngåelse med lokale og regionale underleverandører.


Petro Arctic

Petro Arctic er Nord-Norges leverandørnettverk for bedrifter som ønsker å posisjonere seg som leverandører i forbindelse med leting, utbygging og drift av olje- og gassfelter i nordlige del av Norskehavet og i Barentshavet.

Johan Castberg feltet

Johan Castberg ligger ca. 100 kilometer nord for Snøhvitfeltet i Barentshavet og skal etter planen starte produksjon i 2022. På Johan Castberg skal det bores 30 brønner i perioden Q4 2019 – 2023. For Askeladd blir det boret 3 brønner i Q4 2019 og Q4 2020.

Om kartleggingen

Det er utarbeidet et spørreskjema (Questback) som vi ber interesserte leverandørbedrifter om å fylle ut og returnere så snart som mulig. Vi oppfordrer alle våre relevante medlemsbedrifter til å delta i kartleggingen.

Link til Questback. Frist for deltakelse i kartleggingen er satt til 24. august.

Anonymitet

Den innhentede informasjonen vil kun benyttes av Equinor og deres eventuelle hovedkontraktører i forbindelse med dette oppdraget. Data blir slettet etter at studien er gjennomført.

Gjennomføring av kartleggingsprosjektet

Dersom du har noen spørsmål vedrørende kartleggingen kan du kontakte prosjektleder Kjell Giæver, telefon: 95 15 49 00, e-post: kg@petroarctic.no, eller Nina Kivijervi Jonassen, telefon: 97 16 66 47, e-post: nkj@petroarctic.no, eller Andreas Inselseth, telefon: 41 20 71 47, e-post: ai@kph.no.