Seismiske sensorer skal øke utvinningen på Castberg-feltet

Norskutviklet digital teknologi som skal bidra til økt utvinning, gir ny storkontrakt til vår medlemsbedrift Nexans på Rognan. Bildet viser prosjektdirektør i Askeladd Equinor, Håkon Ivarjord, fabrikksjef på Nexans, Karl Petter Johansen og direktør i Petro Arctic, Kjell Giæver.

Det forventes en rekke positive ringvirkninger i Bodøregionen når Equinor nå har offentliggjort at de har valgt Alcatel Submarine Networks (ASN) som sjøkabelleverandør når oljefeltet Johan Castberg skal digitaliseres. Deres underleverandør på fiberoptiske kabler vil være Nexans på Rognan.

PRM er en sentral del i digitaliseringsstrategien for Johan Castberg, og vil være et viktig verktøy for å øke utvinningsgraden fra feltet.

Teknologien er norskutviklet, og kontrakten er en utøvelse av en opsjon av rammeavtale for PRM inngått med Alcatel i forbindelse med tilsvarende kontraktsinngåelse for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen.


Det er mer enn 200 kilometer fiberoptiske sjøkabler som i denne omgang skal produseres. Nexans på Rognan fikk tidligere en større kontrakt med ANS, og den blir nå videreført. Fabrikksjef på Nexans, Karl Petter Johansen, har stor tro på at det vil dryppe på en rekke selskaper i Salten.

Ingenting er bedre enn det, sier Kjell Giæver, direktør i Petro Arctic. Dette er et eksempel på at mange nordlandsbedrifter blåser i medvind for tiden. At Nexans har et stort og godkjent nettverk av leverandører i regionen, gjør at kontrakten faktisk er større enn de tallene som i dag er papirfestet. Ringvirkningene av en slik avtale er av stor betydning for regionen, sier Giæver.

Omtrent 30 personer vil være involvert i produksjonen av kablene til Johan Castberg – prosjektet. Det er forventet at leveransen produseres over en periode på 4 – 6 måneder.