Glede over ny olje -og energiminister fra Nordland

Vi i Petro Arctic gratulerer Kjell-Børge Freiberg som ny olje- og energiminister, og gleder oss over at vi nå har fått en statsråd som både har gode kunnskaper om næringen, og ikke minst har sin tilhørighet i vår landsdel. (Foto:FRP)

Nord-Norge er framtiden for norsk petroleumsnæring, og vi har all grunn til å tro at Kjell-Børge Freiberg vil videreføre en god politikk for en positiv og bærekraftig petroleumsutvikling i nord, sier direktør Kjell Giæver, og prosjektdirektør Nina K. Jonassen i Petro Arctic.

Freiberg var i mange år ordfører i Hadsel, Nordland, før han i 2015 ble statssekretær i Olje- og energidepartementet. To år senere ble han innvalgt på Stortinget, og har sittet i næringskomiteen fram til nå. I dag overtar han som olje- og energiminister etter Terje Søviknes.

Det er ingen hemmelighet at Freiberg i FrP sitt valgprogram profileres som en klar tilhenger av oljevirksomhet i Lofoten, Senja og Vesterålen. Han har tidligere uttalt til media at det ikke må herske tvil om at eventuell ny oljeaktivitet i Nordland vil skape ringvirkninger lokalt.

Freiberg har også uttalt at han er opptatt både av tradisjonelt fiske, havbruk og petroleumspolitikk.

Vi har fått en statsråd som er opptatt av verdiskaping i nord, og ser viktigheten av trygge og attraktive arbeidsplasser. Vi ser fram til å møte statsråden ved første anledning, slik at vi kan videreføre det gode samarbeidet med ringvirkninger i Nord-Norge, sier Giæver.

Vi i Petro Arctic benytter samtidig anledningen å takke Terje Søviknes for en meget god jobb for våre medlemmer i nord, han har vært tilgjengelig og en tydelig stemme for videre vekst og ringvirkninger innen olje- og gassnæring i hele landet, sier Kjell Giæver og Nina K. Jonassen.