Mange oljearbeidere føler seg urettferdig behandlet i samfunnet

Norsk Industri vil ha utredning i Lofoten: Viktig for Nord-Norge: – Leveransene til oljeindustri øker i de tre nordligste fylkene og de vil bli enda større med Johan Castberg, sier Runar Rugtvedt som leder olje og gass i Norsk Industri, melder Teknisk Ukeblad (Foto: TU)

Teknisk Ukeblad: Runar Rugtvedt leder olje og gass i Norsk Industri og har 350 av de største leverandørbedriftene til oljeindustrien som medlemmer. Han er på hils med de aller fleste av de rundt tusen utstillerne på ONS i Stavanger og får ikke gå i fred.

Rugtvedt har en kjepphest, og det er at de som leder disse bedriftene og de som leder oljeselskapene, må bli mer utadvendte og offensive.

– Industrien trenger flere talsmenn enn min egen sjef i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, og Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass. Altfor mange ledere og ansatte er passive og beskjedne. De er ikke flinke til å formidle de gode historiene om teknologiutvikling og verdiskaping, sier Rugtvedt.

– Skyldes ikke dette industriens selvpåførte omdømmeutfordring etter kostnadskarusell, oljeprisfall og tøffe krav for å omstille seg?

– Jo, jeg tror mange oljearbeidere føler seg litt urettferdig behandlet i samfunnet. Jeg kommer selv fra industrien i Grenland, og vi som jobbet der, var stolte av arbeidsplassene våre. Og når det var en skipsdåp i Brevik eller Langesund, var det alltid boller, brus og hornmusikk hvor lokalbefolkningen møtte opp. I dag er det lite av slike feiringer når et skip eller en stor installasjon er klar fra verftene, sier Rugtvedt.

Miljøkritikken
– Kan miljøbevegelsens harde og stadige kritikk av norsk oljeproduksjon også virke inn på dere som ledere i industrien?

– Det har utvilsomt skapt en usikkerhet i bransjen. Men jeg er selv grønn i den forstand at jeg er veldig opptatt av miljøet. Jeg er styreleder i Norges Jeger- og Fiskerforbund hvor vi jobber med et stort miljøengasjement for å ivareta fisken, viltets leveområder og naturmiljøer generelt. Som blant annet nedbygging av strandsoner og fjellområder og bedring av tilstanden i vann og elver gjennom kalking. Vi har et like stort miljøengasjement som andre, men jeg mener at all aktivitet bør ha samme risikovekting, sier Rugtvedt og legger til:

– Ta cruisetrafikken som eksempel – først nå er det blitt en debatt om den, men tenk hvordan den kan gjøre skade i sårbare områder som Svalbard. Eller ta russiske oljetankere som seiler langs kysten vår – hvilken risiko medfører ikke slike? Og hva med de hundrevis av fiskebåtene som holder til i Barentshavet helt opp til Iskanten?

Les hele saken på tu.no.