Ordførere i industrifylket Nordland står fast på kravet om konsekvensutredning av Lofoten, Vester

Vedtatt politikk må ligge fast.

Helgeland er vår landsdels viktigste industrielle motor, og er også en av landets tyngste industrielle klynger som representerer en bred kompetanse med dyktige ansatte som hver dag året rundt sørger for at vi har et globalt industrielt nettverk med produkter i verdensklasse.

Som ordførere i våre kommuner på Helgeland er vi opptatt av at de langsiktige politiske linjene sørger for at dette blir like viktig også i framtiden. Norge har hatt og har et Storting med et bredt flertall som er enige om at disse linjene også blir ivaretatt.

Vi som ordførere på vegne av de ansatte og våre innbyggere er opptatt av at rammebetingelsene som gir trygghet og sikrer at denne industrien har stabile og forutsigbare rammer.

Den norske olje- og gassindustrien har vært med å legge til rette for den velstandsutviklingen vi har hatt. I over 50 år har Norge bygd opp en industri med verdensledende industri som er globale spydspisser.

På Helgeland har vi vært opptatt av å legge til rette for industriell utvikling, og dette er vi svært opptatt av også skal fortsette sånn at vi kan skape velferd også i for våre barn og ungdommer.

Arbeiderpartiet har vært sentral i denne politikken, og har bidratt til å sikre at disse rammebetingelsene har tatt utgangspunkt i industriell utvikling, teknologiske framskritt og ikke minst kunnskap. Det er langsiktighet og forutsigbarhet som har vært og som også i framtida må være bærebjelken for Norge som industrinasjon.

Vi registrerer at dette nå debatteres regionalt i Nordland fylke og også i vårt fylkesparti. Vi er opptatt av at de strategiske linjene ligger fast, og at vi ikke skaper usikkerhet for arbeidsplasser som er viktige for bosetting og sysselsetting i vår region. Vi er opptatt av at de lange politiske linjene er faste og at vedtak lokalt, regionalt og nasjonalt ligger fast.

Debatten om en eventuell konsekvensutredning av LoVeSe må være og basert på kunnskap og fakta. Våre vedtak ligger fast og at vi har en nyansert og faktabasert tilnærming slik vi har gjort det i over 50 år. Denne næringa er bygd opp skrittvis basert på kunnskap og teknologi.

Norge vil med dagens produksjon oppleve at vi etter 2025 får betydelig lavere inntekter fra denne næringen. Det vil være en utfordring for framtidig finansiering av velferdssamfunnet vårt.

Vedtatt politikk må gjelde fast og våre historisk stabile, forutsigbare og langsiktige rammebetingelser må ligge fast.

Geir Waage, ordfører i Rana              
Jann- Arne Løvdahl, ordfører i Vefsn
Bård Anders Langø, ordfører i Alstahaug
Johnny Hanssen, ordfører i Brønnøy
                       


Foto: Brønnøysund Avis