Full trøkk på AkerBP og Equinors subsea-senter på Helgeland.

Nå koker det her, og vi vurderer drift døgnet rundt pga. tilgangen til Pittèn sier leder for sentret Fredrik Nordnes.

-Vi har 25 personer i arbeid i AkerBP og Equinor prosjekter, og alle hallene er i bruk. Det er slik at stor aktivitet i havet utenfor Nordland bidrar til høy aktivitet på land, sier en glad og fornøyd senterleder i Equinor, Fredrik Nordnes.

Basen i Nordland betjener tre feltsentre; Norne, Skarv og Aasta Hansteen. Herunder lagring og vedlikehold av subseautstyr for feltene, Skarv og Aasta Hansteen, samt rigg og fartøysoperasjoner i området.

Flere leverandører fra Helgeland er i full sving med oppdrag, og får mye skryt fra sjefen sjøl.

-Bedriften her i regionen leverer både på kvalitet og service, uten disse hadde vi ikke vært blandt de beste i klassen, sier en stolt Nordnes.

Subsea senteret ligger strategisk plassert på kaikanten ved Horvnes baseområde i Sandnessjøen. Senteret er en del av en betydelig baseoppbygging som har vart over flere år, og investeringen som Helgelandsbase har stått for på selve baseområdet er nå på rundt 1 milliard kroner. 

Baseselskapene ASCO og CCB er etablert på basen, og tilbyr sine tjenester til operatører, riggselskaper og øvrige leverandørbedrifter.

Senteret bidrar til en enda bedre logistikk, reduserte kostnader og nærhet til AkerBP og Equinor sine operasjoner i Nord Norge. Redusert utslipp gjennom mindre transport er også betydelige og viktige gevinster av kortreiste subseatjenester fra Helgeland.

Kjell Giæver, direktør i Petro Arctic og Fredrik Nordnes, leder for subsea-senteret.

Direktør i Petro Arctic Kjell Giæver sier dette er viktig marked for leverandørindustrien i nord.

- Vi ser en betydelig vekst for subsea-vedlikehold både i Norskehavet og Barentshavet. Våre medlemmer skal bidra til å bygge opp en effektiv og kostnadsoptimal leverandørkjede som kan betjene senterets behov i fremtiden. Høy aktivitet ute i havet er gode dager for ringvirkninger i nord, avslutter Giæver.