Harstad Mek. Verksted AS blir Servi Ulsteinvik sin utstrakte hånd i Nord-Norge

Det var under ONS at prosjektdirektør i Petro Arctic, Nina Kivijervi Jonassen, kunne gratulere salgsleder Rune Brannfjell med en kontrakt som kommer til å ha langsiktig betydning for selskapet.

Servi er en av Norges største leverandør av hydrauliske systemer, og er et godt merkenavn innen olje, gass og kombinæringer, informerer Rune Brannfjell hos Harstad Mek. Verksted (Hamek).

─ Vi kommer til å ha et tett samarbeid med Servi, avdeling Ulsteinvik, sier Brannfjell, som ser fram til å utvikle selskapets industrikompetanse til å bli enda mer robust og konkurransedyktig.

─ Ikke minst vil vi få mulighet til å spesialisere oss slik at vi får enda flere bein å stå på, gjennom kursing av egne folk hos Servi, sier Brannfjell.

Med denne kontrakten i bunnen, vil Hamek få mulighet til å utnytte sin infrastruktur mer effektivt, blant annet fordi Servi har utstyr på skip som kommer innom. Nå kan de i tillegg kjøpe servicetjenester hos Hamek.

─ Strålende å høste merverdi på allerede eksisterende kunder. Vi må ikke undervurdere de interne ringvirkningene som lokal spisskompetanse medfører, sier Nina Kivijervi Jonassen. Hun gratulerer Petro Arctic-medlem Hamek med kontrakten som vil bidra til merarbeid, og sikre aktivitet i en by med lange maritime tradisjoner.