Nye kontakter opprettet under årets Oilwalk

Åtte nordnorske bedrifter fikk muligheten til å få et forhåndsavtalt møte med sentrale oljeselskaper i nord under årets ONS. Terje Solheim holdt tilhørerne i ånde da han fortalte om Aker BP Asa sine fremtidige løsninger og visjoner.

─ Skal du sikre seg jobb, er det dataingeniør eller fagarbeider du må bli, sa Solheim, som leder Aker BP sin avdeling i Nord-Norge, til forsamlingen når han informerte om selskapet sine fremtidsløsninger.

Medlemsbedriftene som deltok på årets Oilwalk ble ledet gjennom det travle messeområdet av Andreas Inselseth i Petro Arctic. De medlemmene som deltok fra nord var Octio AS, Polarkonsult, Nofi, Kupa, UiT - Institutt for industriell teknologi, Sintef Molab AS, Tools Løvold AS og Asco Norge AS.

─ Bedriftene fikk mulighet til å knytte kontakter med sentrale operatører og energiselskaper som opererer i nordområdene, sier Inselseth, som mener det ble skapt gode arenaer for uformell dialog.

Prosjektleder Andreas Inselseth OGH/Petro Arctic

Vi besøkte oljeselskapene Equinor, Eni Norge, OMV og Aker BP og det var satt av en halv time hos hver av selskapene, og gruppen fikk virkelig VIP-behandling hos selskapene sier Inselseth.

Rundturen startet hos Equinor, som etter et kort foredrag om aktivitet i nord, lot gruppen komme til med sine spørsmål.

Flere hadde direkte spørsmål om mulige fremtidige leveranser, og fikk i korthet presentert sine produkter og tjenester. Videre fikk deltakerne bli med bak kulissene på Goliat hos Eni Norge, og Aker BP presenterte sine framtidsløsninger.

John Even Lindgård fra Octio var svært fornøyd etter gjennomført Oil-Walk.

─ Vanligvis får vi presentert tekniske løsninger opp til et visst nivå, med vi får ikke dialog der beslutningene blir tatt. Her har vi fått innblikk i langsiktig strategi. Dette er en helt unik setting, sa Lindgård.

Han la seg spesielt på minne at Equinor nå jobber for digitalisering av sine felt, og fant det interessant at Aker BP tegnet det samme bildet av automatisering.

─ Noe vi hadde mistenkt en stund, sier Lindgård, som også fant det positivt at flere av selskapene nå samarbeider for å finne løsninger som gagner Nord-Norge.

─ Og selvfølgelig var det stort å få tilbakemelding på at tjenester vi har levert, hjelper operatører til å komme videre i sin utvikling på feltet.