Aasta Hansteen - innspurt gir økt helikoptertrafikk

Hver morgen møter 14-15 personer på Heliport i Brønnøysund, klar for en kortere eller lengre periode om bord på Aasta Hansteen. (Foto: Equinor)

─ Det betyr at vi hver dag skaffer overnatting til like mange personer, for dette er folk som kommer fra hele landet, sier Hook-up manager i Aasta Hansteen – prosjektet, Tom Michael Bjerga.

Hans periode på det prosjektrelaterte kontoret i Brønnøysund vil være over når plattformen er oppe og går for fullt. Men enn så lenge er det full aktivitet for å sørge for at rett mann eller kvinne er på rett plass, til rett tid.

─ De fleste er ute i 14 dager, men en del leverandører er også ute på kortere opphold for å sjekke utstyr.

Fra slutten av oktober forventer Bjerga at aktiviteten går nedover, og når plattformen er startet opp, vil bemanningen være på 98 personer, noe som betyr fire helikopter per uke.

Ved normal og stabil drift vil bemanningen være rundt 30. Det betyr stabil trafikk på to helikopter i uka. Under eksempelvis vedlikeholdskampanjer vil det være økt trafikk.

─ Trafikken inn og ut av Brønnøysund har stort sett gått smertefritt, sier Tom Michel Bjerka.

Dette er ordfører i Brønnøy, Johnny Hanssen, svært fornøyd med.

─ Jeg er veldig stolt av aktiviteten vi har på heliporten i Brønnøysund. Dette betyr at vi har sikre og gode arbeidsplasser på heliporten, som igjen gir aktivitet på overnatting og bespisning. I tillegg kommer handel, direkte og indirekte leveranser til heliporten, sier Hanssen, som er opptatt av å opprettholde og videreføre velferden i Brønnøy kommune.

─ Det ser vi at aktiviteten rundt Aasta Hansteen allerede bidrar til.

At Luftambulansen med helikopter er samlokalisert på heliporten, gir økt aktivitet og operasjonelle fordeler for begge parter.

─ Uten heliport for olje og gass ville vi ikke hatt den positive utviklingen på lufthavnen. Dette gir god kommunikasjon ut i den store verden, og gir store ringvirkninger tilbake til oss i Brønnøy, slår Johnny Hanssen fast.

Nå er aktivitetsnivået på sitt aller mest intense, men ordføreren har forventninger om mer rekruttering lokalt fremover.

─ Dette for å vise at det satses på lokale ringvirkninger, og ikke minst for å utvikle lokal kompetanse.

Stabile ringvirkninger lokalt er viktig hvis det fortsatt skal satses på olje og gass i nord. Svingninger i aktiviteten gir uforutsigbare store konsekvenser for vårt lokalsamfunn, avslutter ordfører i Brønnøy, Johnny Hanssen.