Teknouka – sammen om rekruttering

Hva skjer når skoleelever får være med og skjøte kabel som faktisk skal brukes til kommunikasjon mellom en oljeplattform og fastlandet? Her får elevene prøve seg på kabelskjøting, under kyndig veiledning av operatør Ole Marius Johansen. (Foto: Nexans)

I Saltdal har det offentlige og næringslivet skjønt det: Skal de unge bidra i framtidens kompetansesamfunn, må interessen for teknologi vekkes før de gjør viktige karrierevalg.

Teknouka arrangeres før skolestart, og deltakerne er kommende elever i 10. klasse som om noen få måneder skal gjøre viktige valg. Valg som ikke bare har betydning for eget yrkesliv, men også for lokal industri med skrikende behov for allsidig kompetanse i årene som kommer.

Teknouka finansieres i samarbeid mellom Saltdal kommune og Nordland Fylkeskommune, samt lokalt næringsliv representert ved Nexans og Dragefossen.

─ Målet er å tenne en gnist både mot yrkesfag og realfag. Vi ønsker å gi ungdommene nye læreopplevelser, slik at de har bedre forutsetninger for å forstå teknologien, og de mulighetene som ligger i de lokale arbeidsplassene, sier produktingeniør hos Nexans, Maria Sletteng Johnsen. Hun er selv fra Saltdal, og brenner for rekruttering til lokale arbeidsplasser.

Maria Sletteng Johnsen er utdannet petroleumsingeniør, og fikk jobb på Nexans i hjembygda Saltdal.

─ Jeg reiste til Stavanger etter videregående, og valget falt på petroleumsingeniør, sier Sletteng Johnsen, som selv alltid har likt realfag. Hun mener vi i nord vet for lite om mulighetene i petroleumsnæringen.

─ Det er så mange andre muligheter enn «å jobbe i Nordsjøen» - som var det vi hørte mest om.

Gjennom Teknouka får ungdommene se i praksis hvilken teknologi som ligger i bunnen for aktiviteten hos lokale bedrifter. Elevene har gjerne vært på bedriftsbesøk tidligere gjennom skoleløpet, men her får de mer inngående kjennskap til hva som faktisk foregår.

Hos Nexans fikk elevene prøve seg på måling og skjøting av fiber, under trygg veiledning av operatører som til daglig jobber med dette.

─ Elevene fikk måle på fiber som skal brukes til kommunikasjon mellom Cuba og Puerto Rico. De fikk også en introduksjon til produksjon av fiber og elektriske elementer til umbilicals og ROV-kabler. De fikk også innblikk i hva som faktisk brukes i oljeindustrien gjennom en film av et subsea-system som viser hva en umbilical brukes til. I tillegg hadde vi kabelprøver framme på bordet så de fikk kjenne på dem og se hvordan de er oppbygget. Mange var nok overrasket over hvor store de er, og hvor mange ulike elementer de inneholder.

Maria Sletteng Johnsen er helt klar på en ting:

─ Dersom vi skal rekruttere lokalt, må ungdom velge å skaffe seg den kompetansen næringslivet har bruk for.

Ungdommene er den viktigste ressursen for framtida, og da er det avgjørende å så tankene før de gjør utdanningsvalg.