Prøveutvinningen på Alta/Gotha støtte på problemer

Lundin har hatt betydelige tekniske problemer knyttet til prøveutvinningen fra Alta-funnet i Barentshavet. Foto: Ocean Rig.

Derfor har selskapet søkt om og fått innvilget en forlengelse av prøveutvinningen.

Det viser dokumenter Petro.no har fått tilgang til.

«Til dags dato har prøveutvinningen vært nedstengt i flere perioder, med en total innestengt periode på cirka 5 døgn. Nedstengningene har vært gjennomført for å utføre nødvendig optimalisering av prøveutvinningsanlegget om bord på Leiv Eiriksson», skrev Lundin i et brev til OED i slutten av august.

Forlenget 14 dager

Tillatelsen til prøveutvinningen ble dermed forlenget fra planlagte 60 dager til 74 dager. Men mengden olje som skal produseres står fortsatt fast.

«Målet for datainnsamling fra prøveutvinningen er uendret, nemlig å måle trykkfall / depletering i reservoaret etter uttak av 750.000 fat væske. Gitt dagens prognoser for fremtidig produksjon forventes dette å være gjennomførbart i løpet av 67-74 produksjonsdøgn.»

Produksjonstesten startet 11. juli og skal dermed være avsluttet i løpet av denne uken.

Publiseres i samarbeid med petro.no