West Hercules får enda flere brønner i nord

Equinor har tildelt Seadrill kontrakt for boring av ytterligere to brønner i Barentshavet. Foto: Equinor

I tillegg har de sikret seg opsjon på ni brønner ut over dette. Boringen av de faste brønnene i avtalen starter til våren, opplyser oljeselskapet onsdag.


– Vi har fra før planlagt et boreprogram med West Hercules, som etter planen skal starte nå i høst. Nå ser vi fram til ytterligere samarbeid med denne riggen. Den kan gjøre standard leteboring, boring i formasjoner med høyt trykk og høy temperatur, den er vinterisert og kan bore på dypt vann. Riggen er godt egnet til operasjoner på norsk sokkel. Det at vi nå har inngått en rammeavtale med Seadrill er et uttrykk for at dette er en leverandør vi ønsker et langsiktig samarbeid med, sier Geir Tungesvik, direktør for Boring og brønn.


Riggen ligger nå i Skipavika for et kortere opphold før den går løs på jobb for Equinor.

Publiseres i samarbeid med petro.no