EPIM eller Achilles? Dette sier oljeselskapene til sine leverandører

Achilles har i mange år driftet løsningen for et felles prekvalifiseringssystem (JQS) for å forenkle oljeselskapenes innkjøp. Dette blir det endringer på framover. Bildet viser EPIM sitt kontor i Stavanger og direktør Tor-Inge gran innfelt. Fotomontasje: Petro Arctic

Dette betyr i praksis at alle leverandørene som skal levere produkter og tjenester knyttet til olje- og gassproduksjonen må være registrert og ha lagt inn sine produkter i dette systemet.


Fra i høst vil EPIM, som er oljeselskapenes egen medlemsforening for samhandling av felles digitale løsninger og tjenester, innføre en ny teknisk løsning for å levere den samme tjenesten.

Flere leverandører har overfor petro.no uttrykt usikkerhet knyttet til overgangen til EPIM sitt system, og vi har derfor spurt oljeselskapene hva de anbefaler sine leverandører.

«Som de øvrige operatørselskapene, oppfordrer vi våre leverandører til å ta i bruk den nye tekniske løsningen. Vi vil om kort tid sende brev med praktisk info til leverandører av tjenester som krever leverandørkvalifisering.»


«Achilles blir byttet ut med Epim JQS, som dermed blir den nye standardløsningen for prekvalifiseringssystem for oss. Det betyr også at selskaper som vil levere til oss, også må være registrert i den nye løsningen.»


«Wintershall vil implementere EPIM fra oktober 2018 og har i brev varslet leverandørene om at de må registrere seg. Dette er på linje med de andre operatørene på norsk sokkel.»


«Aker BP vil endre til EPIM JQS, og vil fase den inn i våre prosesser for pre-kvalifisering av leverandører nå i 2018. Achilles JQS vil bli benyttet ut året. Fra 1. januar 2019 vil Aker BP kun benytte EPIM JQS. Vi har også sendt brev om dette til leverandører vi har kontrakt med.»


«Vi bruker Achilles Joint Qualification System (JQS) i dag, men sammen med de andre operatørselskapene på norsk sokkel, gjør vi oss klare for å ta i bruk EPIM JQS. Vi regner med å ta i bruk EPIM i løpet av høsten, mest sannsynlig tidlig oktober. Når vi har flyttet over til EPIM, vil dette være oppdatert på våre hjemmesider, som i dag referer til Achilles. Vi oppfordrer alle leverandører til å ha en oppdatert profil i EPIM.»


«ConocoPhillips vil fra 1. januar 2019 ta i bruk det nye JQS-systemet fra EPIM. Dette vil alle våre leverandører bli informert om i løpet av september. Det nye systemet er utviklet av EVRY på oppdrag fra EPIM på vegne av og etter tilslutning fra alle operatører av lisenser (letelisens, produksjonslisens, transportlisens) på norsk sokkel.»


«Spirit Energy vil implementere EPIM JQS i løpet av 2018. Achilles JQS vil bli benyttet ut 2018. Fra 1. januar 2019 vil vi kun benytte EPIM JQS. Vi vil informere våre leverandører om dette i løpet av høsten 2018.»


«Repsol flytter sin leverandørkvalifisering fra Achilles til EPIM JQS i samarbeid med de andre operatørene på Norsk sokkel. Etter en overgangsfase vil Repsol kreve at alle større leverandører er registrert i EPIM JQS.»

Les hele saken på petro.no. Denne vil oppdateres fortløpende med svar fra de andre selskapene på sokkelen.