TOOLS Løvold AS signerte storavtale med Aker BP

Allerede i fjor høst vant Tools Løvold en anbudskonkurranse i forhold til Aker BP. Anbudskonkurransen gjaldt «Consumables for Skarv FPSO». Nylig ble avtalen signert for 4 år, med opsjon på 2 + 2 år.

─ Som en direkte følge av denne avtalen, utvider vi vår enhet på Sør-Helgeland med ett årsverk, sier administrerende direktør i Tools Løvold AS, Lars Vestnes (avbildet). 


─ Når avtalen nå endelig er signert nesten ett år etter at vi fikk anbudet, har det sammenheng med at Aker BP i etterkant av denne tildelingen startet et omfattende arbeid med å utvide sortimentet av produkter som avtalen skulle dekke, sier Vestnes. 

Svært gledelig for Tools Løvold AS, som allerede i forkant av avtalesigneringen, hittil i år har levert varer for om lag 1,2 millioner kroner. 

─ Et nøkternt anslag er at leveransene vil ligge på ca. 2 millioner pr. år mot dagens driftsoperasjoner, sier Vestnes. 

Avtalen kan også benyttes mot videre utbygginger, og på andre lisenser. Den kan også benyttes mot andre selskaper som opererer sammen med Aker BP på disse lisensene.

─ Dette gjør at TOOLS Løvold ser med optimisme på fremtidig omgang av avtalen. 


─ Aker BP har vært en svært profesjonell part, i både anbudsarbeidet og i videre prosess, sier Vestnes videre. 

─ Deres fokus på langvarig og godt samarbeid gir oss som relativt liten og lokal aktør, en ro og trygghet som ikke er selvfølgelig i samarbeid med store nasjonale og internasjonale aktører. 

Tools Løvold tar avtalen med seg som en bekreftelse på at bedriften kan levere mot de absolutt høyeste krav til kvalitet og presisjon. 

─ Når den i tillegg bidrar til å sikre stabil drift for vår enhet på Sør-Helgeland, sier det seg selv at vi er glade for samarbeid med en stor og internasjonal aktør som er genuint opptatt av lokal verdiskapning, sier Lars Vestnes.