Velkommen til åpent dialogmøte i Kirkenes 4. desember

NORWEP og Petro Arctic inviterer i samarbeid med Barentssekretariatet til åpent dialogmøte i Kirkenes, med påfølgende tur til Murmansk for de som ønsker. Foto: Petro Arctic

– Temaet er teknologiløsninger og markedsmuligheter, og denne gangen har vi litt ekstra fokus på Russland, sier Thor Christian Andvik og Nina Kivijervi (avbildet).

Norwegian Energy Partners (NORWEP) og Petro Arctic er glade for å kunne ønske velkommen til det 11. åpne dialogmøtet mellom norsk leverandørindustri og aktører tilknyttet petroleumsprosjekter i kaldt-klima områder.

Dialogmøtet er en del av prosjektet Arctic and Cold Climate Solutions, hvor målsettingen er å koble norsk teknologi og kunnskap med utbyggere i arktiske områder, sier prosjektdirektør Thor Cristian Andvik i NORWEP. 

Petro Arctic er hovedsamarbeidspartner til NORWEP i dette prosjektet hvor en rekke bedrifter, både leverandørindustri og operatørselskaper bidrar aktivt, informerer Andvik. 


Denne gangen arrangeres det også en tur til Murmansk i etterkant av dialogmøtet, hvor det blant annet planlegges møte med Novatek som er godt i gang med forberedelsene av sin gigantutbygging, Arctic LNG2. Dette prosjektet vil gi markedsmuligheter også for norske bedrifter, og spesielt de som har erfaring fra prosjektfasen til Snøhvit-anlegget i Hammerfest, sier prosjektdirektør Nina Kivijervi i Petro Arctic. Det er begrenset antall plasser på turen til Murmansk og på grunn av visumsøknader må vi ha påmeldinger til denne senest 20. oktober. Det vil være plass til 20 personer på denne delen av arrangementet, fremholder hun.


Det er mange som har spørsmål rundt sanksjonene som er i forhold til oppdrag i Russland og vi har derfor denne gangen fått Exportkontroll til å fortelle oss hva som er underlagt sanksjoner og hva som ikke er det, sier hun. Dette er et dialogmøte, så det blir selvfølgelig mulighet å stille spørsmål til alle innlederne. I tillegg møter vi blant annet Aker BP og RN Nordic Oil (Rosneft), Rystad Energy og lokal leverandørindustri. 

I dette prosjektet ønsker vi å legge til rette for at norsk industri kan få levere teknologi og løsninger i verdensklasse tilrettelagt for arktiske og kaldt-klima utviklingsprosjekter. Markedene er Norge, Grønland, USA (Alaska), Canada, Russland og Kasakhstan (Kaspiske hav), sier Andvik.


Vi er i gang med å bygge opp en solid databaseløsning hvor norske bedrifter får mulighet til å presentere sin teknologi og løsninger for oppdrag i arktiske områder. Multiconsult bistår oss i dette arbeidet, og dere vil også få høre mer om databaseløsningen i dialogmøtet, fortsetter Andvik . 


– Vi ønsker velkommen til Kirkenes og Murmansk, avslutter Kivijervi og Andvik. 


Informasjon om prosjektet, program og påmelding.