Altafunnet i Barentshavet kan bli den neste store feltutbyggingen

Det sier Kjell Giæver, direktør i leverandørnettverket for petroleumsvirksomhet i nord, Petro Arctic om resultatet fra Lundins testproduksjon fra Alta-funnet på Lopphøgda i Barentshavet.

I 2014 gjorde Lundin Norway AS oljefunnet «Alta» på Lopphøgda i Barentshavet, omkring 20 mil nordøst for Hammerfest. Funnet ble da estimert til å inneholde mellom 14 - 50 millioner standard kubikkmeter utvinnbar olje og 5 - 17 standard utvinnbar gass i Alta-boringen. Dette tilsvarer opp til 310 millioner fat olje.

I løpet av sommeren og høsten 2018 har man testet og undersøkt funnet ytterligere med ny avgrensningsbrønn. Dette er den femte brønnen som er boret i Alta. Brønnen går 700 meter horisontalt gjennom reservoaret, og det er gjennomført en testproduksjon over en periode på om lag to måneder. Testen viser at reservoaret produserer bedre enn forventet.


Viktig skritt mot utbygging

Dette er gledelige nyheter for hele industrien, og et viktig skritt i en lang marsj mot en mulig feltutbygging på Lopphøgda, sier direktør i Petro Arctic, Kjell Giæver.

– Foreløpige resultater bekrefter altså et betydelig oljefunn med utvinnbar olje, minst på størrelse med Goliat. I tillegg har Lundin sine produksjonsboringer vært svært vellykket og vist at det er fult mulig å utvinne olje fra den utfordrende reservoartypen man finner på Lopphøgda.

Han mener Lundins tålmodighet og satsing i nord fortjener honnør, og gir dem som tror på en positiv oljeutvikling i Nord-Norge en ekstra motivasjon og kraft til ytterligere innsats.


Ny reservoartype

Altafunnet ligger sør i Barentshavet, og er gjort i en reservoartype som kalles karstifisert karbonat. Dette er første gang man har produsert olje fra denne type reservoar på norsk sokkel.

Karbonatbergarter er generelt mer kompliserte enn sandsteinsfelt. Det skyldes at de er bygget opp av biter med helt eller delvis knuste skjell, skall og fragmenter fra planter og dyr. Dessuten er det vanlig med stor grad av kjemisk oppløsing på grunn av surt regnvann som har trengt ned i sprekkesystemene i steinen. Dette kalles karstifisering.

Den utvidete brønntesten som Lundin nå har fullført på Alta var nødvendig for å forstå produksjonsegenskapene til et slikt reservoar bedre.