Oljefunn i Norskehavet - mer enn dobler oljereservene til Norne

En stor dag for Norskehavet og industrien i Nord-Norge, sier områdedirektør, Siri Espedal Kindem i Equinor.

Equinor har sammen med partnerne ENI og Petoro avsluttet avgrensningsbrønnen i Cape Vulture-funnet fra 2017. Brønnen bekrefter et volum på 50-70 millioner utvinnbare fat med olje. Funnet mer enn dobler de gjenværende oljereserver som kan produseres gjennom Norne-feltet.

Driften av Norne, som opprinnelig skulle vært nedstengt i 2014, er allerede planlagt utvidet til 2036 og vil gi betydelige ringvirkninger. Dette funnet vil bety høyere produksjon i årene som kommer. Den videre modningen av feltutbyggingen har i tillegg en oppside for ytterligere utvinnbare reserver fra Cape Vulture.

– Vi er veldig fornøyd med å ha påvist og avgrenset et betydelig nytt oljefunn utenfor kysten av Nordland. Avgrensningsbrønnen bekrefter en ny letemodell på Nordlandsryggen i Norskehavet, sier Equinors letedirektør for norsk og britisk sokkel, Nick Ashton.

– Funnet demonstrer betydningen av vår nye letestrategi. Vi ønsker å tenke nytt og ta sjanser på nye og uprøvde ideer for å avdekke gjenværende kommersielle ressurser på norsk sokkel. Dette er i tråd med Equinors nylig oppdaterte veikart for norsk sokkel der målet er å sikre aktivitet i mange tiår framover, påpeker Ashton.

– Cape Vulture-funnet åpner også for flere muligheter i området. En umiddelbar konsekvens er at vi allerede neste år vil en brønn i et tilsvarende prospekt på Nordlandsryggen. Vi modner også frem muligheter for de neste årene som alle kan bidra til å øke reservene rundt Norne-feltet betydelig, fortsetter Ashton.

Cape Vulture-funnet er nå sannsynligvis ferdig avgrenset. Partnerskapet i Norne-lisensen vil ta funnet videre mot en utbyggingsbeslutning. Funnet demonstrerer at det fremdeles er betydelige ressurser som kan utvinnes gjennom eksisterende infrastruktur på norsk sokkel. Nye data og kreative leteideer gir både nye ressurser, nye inntekter for samfunnet og ivaretar viktige arbeidsplasser i Nord-Norge.

- Dette er en fantastisk nyhet for våre medlemsbedrifter, og for hele Nord-Norge, sier direktør Kjell Giæver og prosjektdirektør Nina Kivijervi Jonassen i leverandørnettverket Petro Arctic.

Prosjektdirektør Nina Kivijervi og direktør Kjell Giæver i Petro Arctic.

Dette funnet gir betydelige tilleggsressurser til Norne som vil bety ny satelittutbygging og økt produksjon fra feltet i mange år framover. Økt aktivitet til havs bidrar til økte ringvirkninger på land - Cape Vulture-funnet gir store muligheter for økt oppdragsmengde for våre medlemsbedrifter i nord. Spesielt viktig er dette funnet for leverandørindustrien på Helgeland og driftsmiljøet i Harstad, sier to meget fornøyde representanter for Petro Arctic.

– Cape Vulture kom som en gave på nyåret i 2017, og bekreftet nok en gang at Norne-området stadig har spennende ting gjemt i undergrunnen, sier Siri Espedal Kindem, områdedirektør for Drift nord.

– Våre letefolk har saumfart området i over 40 år, og fortsatt knekker de nye koder. Norne var den første felt-utbyggingen utenfor Nordland og markerte starten på nordnorsk oljehistorie når det kom i drift i 1997. Cape Vulture-funnet ligger 7 kilometer nordvest for produksjonsskipet på Norne-feltet.

– Selv i en tidlig fase av planleggingen av en utbygging, mer enn dobler dette oljeressursene vi kan produsere gjennom Norne-infrastrukturen frem mot 2036. Det er vi veldig glad for. Dette er en stor dag for Norskehavet og industrien i Nord-Norge, sier Kindem.