Equinor Supplier day – Hammerfest 24. oktober

Equinor ønsker å møte nordnorsk leverandørindustri for informasjon og dialog og arrangerer Supplier day i samarbeid med Petro Arctic. Årets arrangement gjennomføres i forbindelse med leverandørkonferansen Arctic Operation.

Dette er en arena hvor Equinor ønsker å møte regional leverandørindustri for informasjon og dialog, sier industrikoordinator Therese Bang Larsen i Equinor og prosjektleder Andreas Inselseth i Petro Arctic.

Arrangementet starter opp med mingling og registrering fra kl. 08.00.

Møt Equinors anskaffelsesavdeling

På Supplier day får nordnorske bedrifter anledning til å møte sentrale ledere for anskaffelser i Equinor. Tore Aarreberg, ansvarlig for prosjektanskaffelser i Equinor, vil gi informasjon fra anskaffelser og hvordan de arbeider med forbedring gjennom samhandling og konkurranse, informerer Bang Larsen.

Equinor vil også gi en oppdatering om pågående og fremtidige prosjekter og aktiviteter, samt om logistikk og beredskap på norsk sokkel.

Fokus på bore- og brønnaktiviteter på Johan Castberg og Askeladd

Årets Supplier day i Hammerfest fokuserer spesielt på Equinors bore- og brønnoperasjoner på Johan Castberg og Askeladd. Morten Opsal, ansvarlig for boring & brønn Johan Castberg vil gi oppdatert status på Equinors planer for bore- og brønnoperasjoner på feltene. Videre vil hovedkontraktørene Baker Hughes, Transocean, Odfjell Drilling og Halliburton presentere sine planer for operasjoner på Johan Castberg og Askeladd med fokus på muligheter for lokale leveranser.

1:1-møter

Equinor og Petro Arctic har en klar felles målsetting om å legge til rette for størst mulige nordnorske leveranser. Deltakere på Supplier day og Arctic Operations inviteres derfor også til å delta i 1:1-møter med Equinor og hovedkontraktørene Baker Hughes, Transocean, Odfjell Drilling og Halliburton. I tillegg er det anledning til å delta i 1:1-møter med baseselskapet ASCO.

Det vil være begrenset antall plasser på 1:1-møtene, og ved stor pågang vil deler av møteprogrammet gjennomføres i parallell med første del av konferansen Arctic Operations.

-Vi oppfordrer våre medlemsbedrifter som ønsker å posisjonere seg for oppdrag til Equinors bore- og brønnaktiviteter til å bli med på leverandørdagen i Hammerfest 24. oktober, sier Andreas Inselseth.


Get-Together 23. oktober

Kvelden før Supplier day, arrangerer Equinor i samarbeid med Arctic Operations en uformell sammenkomst med servering på Niri Sushi & Dinner i Hammerfest for de som har anledning å delta.

Påmeldingsfrist er satt til 19. oktober.

Detaljert program og link til påmelding finner dere her: Equinor Supplier day, Hammerfest 2018.