Til Hammerfest for å lære

Besøket i Hammerfest er en veldig viktig del av det Equinor nå jobber for å bygge opp i Tanzania, sier landsjef Tanzania, Dr. Mette Ottøy som her er avbildet sammen med Tanzanias ambassadør Dr. Willibrod Peter Slaa og prosjektdirektør Nina Kivijervi jonassen i Petro Arctic.

Landsjef for Equinor Tanzania, Dr. Mette Ottøy, mener besøket er viktig for oppbyggingen deres i Tanzania. Hun besøkte Hammerfest tidligere i høst sammen med Tanzanias ambassadør Dr. Willibrod Peter Slaa og Norges ambassadør i Tanzania, Elisabeth Jacobsen, slik at de med selvsyn skulle se hvordan ringvirkningene fra Equinor Hammerfest LNG har bidratt til utvikling og vekst i regionen.

─ Det var også viktig at ambassadøren fikk se et slikt anlegg. Olje- og gassindustrien i Tanzania er foreløpig lite utviklet, og det er viktig å se det i virkeligheten.

I tillegg til besøk hos Equinors installasjoner lokalt, hadde delegasjonen møter med Hammerfest kommune, blant annet representert ved ordfører.

De besøkte også Petro Arctic, der prosjektdirektør Nina Kivijervi Jonassen fortalte om hvordan vi arbeider i dag, samt historien og bakgrunnen for etableringen Petro Arctic.

─ Det var viktig å få fram hvordan næringslivet i Hammerfest for over 20 år siden samlet seg for å bidra sammen med lokale myndigheter til at utbyggingen ble en realitet, og for å posisjonere seg for oppdrag.

Dette er viktige signaler i forhold til hvordan en best sikrer seg at et så stort prosjekt gir størst mulige lokale ringvirkninger, sier Kivijervi Jonassen, og forteller om en svært engasjert delegasjon fra Tanzania.

─ For vår del var det veldig interessant å få fortelle vår historie og kanskje kan vi bidra til eksempler på hvordan man kan organisere seg i regionen for å sikre lokale ringvirknigner. En viktig del er et godt samarbeid mellom leverandører, myndigheter og operatørselsekaper slik at man hele tiden ivaretar fokuset på kompetanseheving og tilrettelegging slik at man får kvalifisert flere lokale leverandører, sier Kivijervi Jonassen.

Også samarbeidet med myndighetene var et tema som slo an, ifølge Mette Ottøy.

─ Samarbeid med myndighetene er selvsagt en svært viktig del av det vi holder på å bygge opp i Tanzania, og det å høre om betydningen av et slikt anlegg som inntektskilde, men også om de utfordringene lokale myndigheter har hatt i prosessen, var svært lærerikt, sier Ottøy.

Equinor har vært i Tanzania siden 2007 da den første samarbeidsavtalen ble signert. Større gassfunn utenfor kysten gjør at landet potensielt kan bli en betydelig gassprodusent i Øst-Afrika.

─ Vi snakker om langsiktighet i dette prosjektet, og for Equinor er det viktig å tenke verdiskaping i et langsiktig perspektiv. Vår aktivitet i landet har allerede generert betydelig verdiskaping i form arbeidsplasser og kompetanseutvikling. Nå fikk landets representant ved selvsyn se anlegget, høre om hvordan næringslivet har blomstret, og se hva aktiviteten har betydd for utviklingen av byen og omgivelsene. Det tar vi med oss inn i det videre samarbeidet.

Det er fremdeles en lang vei å gå før Equinor kan starte konstruksjon av et LNG anlegg i Tanzania.

─ Først må vi få på plass kommersielle avtaler, og vi må ferdigstille tekniske studier og engineering. Et optimistisk tidsaspekt er oppstart om 8-10 år, sier Mette Ottøy. Hun sier videre at det er mange utfordringer som må løses på vegen.

─ Oppsiden for Equinor og for Tanzania er imidlertid stor. Vi snakker om et anlegg som er omtrent dobbelt så stort som Melkeøya, og som vil kunne produsere i 30-40 år, avslutter Mette Ottøy, som gjerne kommer tilbake til Hammerfest.