Nytt baseområde realiseres i Hammerfest

En glad gjeng som lenge har arbeidet med nytt base- og logistikkområde i Leirvika ved Hammerfest. På bildet ser dere havnedirektør Per Åge Hansen, havnestyreleder John Wahl, baseleder Tom Erik Lysmen Jakobsen og Kurt Mehti fra Hammerfest-terminalen. Foto: Hammerfest Havn.

Hammerfest kommunestyre ga torsdag klarsignal for låneopptak på inntil 330 millioner kroner for å bygge ut det nye området for base- og logistikkformål i Leirvika.

Dette er en gledens dag for Hammerfest som vil styrke byens posisjon som baseby for oljevirksomheten i Barentshavet, sier Havnestyreleder John Wahl.

ASCO hovedaktør

Utløsende faktor er en langsiktig leieavtale med det skotskeide baseselskapet ASCO Norge som vil legge beslag på 50 av de vel 70 mål (vel 70 prosent) av det nye området.

Hammerfest havn er nå også i kontakt med flere større aktører.

– Interessen er stor, og vi regner med å ha leietakere for hele området før vi passerer 2020, sier styreleder for Hammerfest-terminalen, Kurt Methi.

Vi er veldig glad på vegne av våre medlemsbedrifter, ASCO og Hammerfest Havn at man nå etter lang tids planlegging endelig er i gang, sier prosjektdirektør Nina Kivijervi Jonassen i Petro Arctic.

Vi vet at aktiviteten i Barentshavet vil øke de kommende årene, både med nye planlagte prosjekter som Johan Castberg, Alta Gotha og Wisting, men også gjennom videreutvikling av eksisterende felt og økt leteaktivitet i området, sier hun. Tilstrekkelig med tilgjengelig sjørettet industriareal er helt nødvendig for å sikre størst mulige ringvirkninger på land fra aktiviteten i havet.

Vi i Petro Arctic gratulerer og ønsker aktørene lykke til med prosjektet.

Perfekt timing

ASCO hadde i utgangspunktet ønsket seg en tidligere realisering av prosjektet, men baseleder Tom Erik Lysmen Jakobsen er langt fra misfornøyd.

– Det viktigste er at det blir realisert, og slik vi nå ser framtidig aktivitet er timingen tilnærmet perfekt, sier han.

– Vi regner med en nokså umiddelbar anleggsstart, slik at området kan være ferdig utfylt og planert i slutten av neste år. Da skal også den første av to kaier være klar. Den neste bygges i 2020. Kaiene er designet slik at inntil tre fartøyer kan ekspederes samtidig.