Nytt oljefunn i Barentshavet

Songa Enabler boret letebrønnen Skruis i Johan Castberg-lisense og brønnen bekrefter et volum på 12-25 millioner utvinnbare fat med olje. (Foto: Equinor)

Dette er gode nyheter for ringvirkninger nord. Nye oljefunn nært andre oljeplattformer i Nord-Norge gir store muligheter for lønnsomme framtidig utbygginger. Johan Castberg skaper allerede i dag ringvirkninger langs hele kysten i nord og slike ny funn bidrar til jobber hos våre medlemsbedrifter i en lang horisont, sier en fornøyd Petro Arctic direktør Kjell Giæver.

Direktør Petro Arctic, Kjell Giæver.

Equinor har sammen med partnerne ENI og Petoro avsluttet letebrønnen Skruis i Johan Castberg-lisensen. Brønnen bekrefter et volum på 12-25 millioner utvinnbare fat med olje.

Funnet er viktig. Det bidrar til å avklare ressursgrunnlaget for Johan Castberg-feltet som nå er under utbygging. Leting etter ressurser nær infrastruktur er en sentral del av Equinors ambisjon og strategi for norsk sokkel, sier Equinors letedirektør for norsk og britisk sokkel, Nick Ashton.

Skruis er den første letebrønnen Equinor borer i år som operatør i Barentshavet.

Skruis-funnet bekrefter potensialet i denne delen av Barentshavet. Vi har de siste årene sett at leting i Barentshavet er utfordrende og krever tålmodighet. Vi har tre egenopererte og en partneroperert brønn igjen på planen i Barentshavet. Vi har også en god portefølje for de neste par årene. Sammen med de brønnene vi boret i 2017, vil dette bidra til i større grad å avklare potensialet i hele den tilgjengelige delen av Barentshavet, sier Ashton.

Partnerskapet vil nå vurdere funnet videre for en utbygging mot Johan Castberg. Johan Castberg-feltet er planlagt med oppstart i 2022 og har for øyeblikket ikke ledig kapasitet før etter 2026-2027. Tidspunktet for en eventuell utbygging av Skruis vil bli avpasset til dette.

Gjennom Johan Castberg-feltet åpner vi opp en ny oljeprovins i Barentshavet. Det gjør det mulig for oss å knytte opp denne typen mindre funn som blir svært attraktive når infrastrukturen er på plass, sier prosjektdirektør for Johan Castberg-utbyggingen, Knut Gjertsen.

Nordnorske leveranser

Johan Castberg ble funnet i 2011 og nå pågår utbyggingen for fullt, flere bedrifter i Nord-Norge er sentrale leverandører til både produksjonsskipet og undervannsinstallasjonen.

Aker Solutions i Sandnessjøen bygger havbunnsrammer, flammetårn og andre moduler. Hammerfest Industriservice (tidligere Findus slippen)er godt i gang med et langvarig samarbeid med Aker Solutions om leveranser og Rapp Bomek i Bodø skal levere verdens beste sikkerhetsdører fra sitt verksted i Nordland.

I løpet av høsten vil også Equinor sammen partnere i BSOI-prosjektet Goliat, Johan Castberg, Alta/Gohta og Wisting-lisensene beslutte en mulig flerbruks oljeterminal på Veidnes i Nordkapp kommune. Dette funnet styrker en slik beslutning, og vi forventer en løsning med utbygging på land i Finnmark som sikrer betydelig ringvirkninger også i Honningsvåg, sier Kjell Giæver.

Johan Castberg bygges ut med utvinnbare reserver på mellom 450-650 millioner fat. Volumene fra Skruis og Kayak-funnet i 2017 er ikke inkludert i dette anslaget.